Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/04

 • Problemy ratownictwa górniczego w kopalniach węgla kamiennego (3)
 • Próba adaptacji metody hydro-otworowej w złożach węgla kamiennego o silnym zagrożeniu metanowym oraz w warunkach "skrępowanych" (9)
 • Zasięg zruszenia górotworu jako element oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie wywołane zatapianiem KWK "Grodziec" (16)
 • Problemy zapobiegania niekontrolowanych przyłączeniom linii elektroenergetycznych zasilających transformatory (23)
 • Kronika (32)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (33)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (41)
  • Górnictwo na świecie (42)
 • Stwierdzenie kwalifikacji (43)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (45)
 • Normalizacja (47)
 • Przegląd aktów normatywnych (48)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • W Ostrzyhomiu, czyli węgierskim Gnieźnie Naddunajskimi śladami świętej Kingi (49)