Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/07

 • Wykorzystanie modelu regresji logistycznej do prognozowania uszkodzeń wyrobiska korytarzowego w wyniku wstrząsu sejsmicznego (3)
 • Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin (Artykuł dyskusyjny) (12)
 • Gromadzenie danych w ramach systemu ochrony radiologicznej w kopalniach węgla kamiennego (18)
 • Stabilność wyciągu szybowego podczas hamowania bezpieczeństwa (23)
 • Zagospodarowanie przestrzenne a prowadzenie działalności koncesjonowanej określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze (30)
 • Kronika (36)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (38)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (41)
  • Górnictwo na świecie (42)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (43)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (44)
 • Normalizacja (46)
 • Przegląd aktów normatywnych (47)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • 30 lat Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu "Tajemnice lasu karbońskiego" - preludium rewitalizacji skarbnicy historii i dorobku polskiego górnictwa (48)