Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2012/11

 • Rozbudowa pojemności magazynowych w kontekście efektywności eksploatacji złóż oraz zapewnienia dostaw gazu (3)
  W artykule zaprezentowano wielkości i kierunki dostaw gazu ziemnego do polski w minionych 8 latach. Mając na uwadze znaczenie PMG dla krajowego systemu gazowego przedstawiono obecny stan infrastruktury magazynowej w kraju oraz podejmowane przez Ministra Gospodarki, jak i przedsiębiorstwa energetyczne, działania mające na celu rozbudowę istniejących bądź budowę nowych pojemności magazynowych.
 • Przegląd projektów intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 i N2 (10)
  Eksploatacja metanu z pokładów węgla jest prowadzony od lat 20. XX wieku, głównie w USA. W celu uzyskania większego stopnia sczerpania metanu, stosowane są zaawansowane metody wydobycia tego gazu (ECBM), tj. zatłaczanie azotu i dwutlenku węgla. Technologia ECBM jest obecnie na etapie badań, od połowy lat 90. XX wieku realizowane są projekty badawczo-rozwojowe i demonstracyjne. Pierwsze projekty ECBM z użyciem dwutlenku węgla (Allison) i azotu (Tiffany), zrealizowane w basenie San Juan (USA) wykazały, że zatłaczanie tych gazów jest tam technicznie i ekonomicznie możliwe. Spowodowało ono zwiększenie wydobycia metanu o około 17-18%. Pierwszy w Europie projekt składowania dwutlenku węgla z równoczesnym wydobyciem metanu (RECOPOL),  zlokalizowany w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, potwierdził możliwość zatłaczania CO2 do pokładów węgla o bardzo niskiej przepuszczalności. Podobnie projekty w FennBig Valley (Alberta, Kanada) i basenie Qinshui (Chiny) wykazały możliwość stosowania ECBM w wysoko uwęglonych pokładach węgla o niskiej przepuszczalności.
 • Stres jako element ryzyka zawodowego na przykładzie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych KWK "Murcki-Staszic" (20)
  Stres zawodowy jest obecnie powszechnym zagrożeniem związanym z miejscem pracy. przeprowadzone wśród pracowników dołowych badania wykazują, iż wykonywanie przez nich obowiązków w warunkach współwystępowania tak wielu zagrożeń potęguje odczucie stresu. U przeszło połowy respondentów świadomość zagrożeń wynikających z pracy na dole kopalni wpływa na ich nastawienie do niej. Dlatego też uzasadnionym może być fakt, że część z nich - aż 44% ankietowanych - zmieniłaby jakiś aspekt swojej pracy.
 • Metoda wyznaczania parametrów eksploatacyjnych na podstawie przekroju pionowego przez nieckę obniżeniową (26)
  Przedstawiono algorytm opracowany w środowisku Mathcad do wyznaczania wartości parametrów eksploatacyjnych na podstawie danych z przekroju pionowego niecki obniżeniowej w stanie ustalonym dla przypadku pokładu zalegającego poziomo. Algorytm uwzględnia wyznaczenie następujących parametrów: współczynnik eksploatacyjny, granice parceli eksploatacyjnej, wartość obrzeża eksploatacyjnego, wartość obniżenia wskutek odwadniania, tangens kąta rozproszenia wpływów. Parametrami wejściowymi są: głębokość eksploatacji, wysokość furty eksploatacyjnej oraz wartości empiryczne przemieszczeń pionowych punktów niecki obniżeniowej i odległości między tymi punktami.
 • Kronika (32)
  Uroczyste spotkanie z polskimi drużynami ratowników; WUG: Wizyta delegacji z Wietnamu; Katowice: V Forum Polski Węgiel; Wizyta specjalistów RAG MS; Silesia Innovatica pod patronatem Prezesa WUG; Inauguracja Centrum Badawczo-Rozwojowego HAJDUK Group; XIV Konferencja "Górnictwo Dziś i Jutro"; Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników; Kopalnia wiedzy o nadzorze górniczym
 • To nie powinno się zdarzyć. Wypadki. Katastrofy (34)
 • Ze świata. Fakty... Wydarzenia... Opinie... (41)
  Proces winnych największej w historii Węgier katastrofy ekologicznej; Potrzeba pilnych regulacji rządów państw członkowskich UE; Europa Środkowa i Wschodnia podminowana jest "bombami ekologicznymi"; Tragiczne pożary benzyny i gazu w Wenezueli i Meksyku
 • Ze świata. Górnictwo na świecie (42)
  Chiny chcą być potentatem w zgazowaniu węgla; Boliwijskie prawodawstwo uderza w górnictwo; Kopalnie Kolumbii Brytyjskiej nie dla chińskich górników?
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (43)
 • Normalizacja (45)
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
 • Wskazówki dla autorów (47)
 • Historia i współczesność górnictwa (48)
  • Międzynarodowe Zawody Zastępów Ratowniczych drogą do wymiany doświadczeń