Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2013/01

 • Analiza rzeczywistego przebiegu otworów bezrdzeniowych stosowanych w górnictwie węgla kamiennego do rozpoznania geologicznego
  Artykuł przedstawia problemy i doświadczenia związane z wykonywaniem małośrednicowych otworów bezrdzeniowych z podziemnych wyrobisk górniczych. Omówiono wyniki badań rzeczywistego przebiegu dwóch kilkudziesięciometrowych otworów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego do rozpoznania zalegania złoża.
 • Automatyzacja procesów odwadniania na przykładzie ZG "Lubin" KGHM Polska Miedź S.A. W referacie przedstawiono modernizację pompowni głównego i rejonowego odwadniania w O/ZG "Lubin". Zastosowanie pomp nowej konstrukcji, systemów sterowania i monitoringu pozwoliło na wprowadzenie pełnej automatyzacji i bezobsługowości odwadniania przyczyniając się między innymi do wzrostu bezpieczeństwa pracy.
 • Zagrożenie porażeniem prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu
  W artykule opisano zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od będących jeszcze w ruchu maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej występuje nadal niebezpieczne dla zdrowia człowieka napięcie rażeniowe indukowane przez stan wybiegu maszyny.
 • Monitoring satelitarny GPS mikroprzemieszczeń szczytów wież szybów kopalni LW "Bogdanka" (Komunikat)
  W artykule przedstawiono obserwacje monitoringowe GPS mikroprzemieszczeń szczytów wież szybów kopalni LW "Bogdanka". Zebrano i przeanalizowano wyniki pomiarów. Wyniki monitoringu przedstawiono w formie wizualizacji wykresów przemieszczeń. Wartości przemieszczeń, wyznaczone na podstawie aproksymacji liniowej zrealizowanej programem Trimble 4D Control, są efektem interpretacji obliczonych dla danego okresu, wartości prędkości przemieszczeń punktów zamocowania anten GPS na wieżach szybów S 1.2 i S 1.3 kopalni LW "Bogdanka".
 • W zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka" - Szlakami nowej przygody