Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2014/03


 • Nowa kategoryzacja zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych (3)
  W artykule przedstawiono ocenę aktualnie obowiązujących kryteriów klasyfikacji pokładów węgla, wyrobisk górniczych oraz metodyki oznaczeń w kategoryzacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, a następnie, na podstawie wniosków wynikających z tej oceny, sformułowano propozycję nowej kategoryzacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zweryfikowane brzmienie definicji opisujących to zagrożenie.
 • Efekty rekultywacji gruntów po działalności górniczej w zakresie wydobywania siarki rodzimej (12)
  Artykuł poświęcono prezentacji efektów rekultywacji gruntów po eksploatacji trzech złóż siarki rodzimej (kopalnie: "Jeziórko", "Machów" oraz "Osiek"), zwracając szczególną uwagę na sposób i stopień zaawansowania prac na ich terenach. Jego celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia prawidłowej rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych, jako jednego z etapów działalności górniczej. Przywrócenie gruntom wartości użytkowych i przyrodniczych wymaga ogromnych nakładów finansowych, a także praktycznego wykorzystania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i technicznych. Z uwagi na powyższe, głównymi zagadnieniami, o których traktuje artykuł są sposób i zakres wykonania prac rekultywacyjnych.
 • Propozycja kategoryzacji zagrożenia wodnego w podziemnych zakładach górniczych (21)
  Zagrożenie wodne w podziemnych zakładach górniczych jest obecne od czasu podjęcia odwadniania górotworu, jako niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych robót górniczych. Na tle obowiązujących klasyfikacji źróde3ł, skutków wystąpienia i oceny stanu zagrożenia wodnego oraz wobec obserwowanych zmian uwarunkowań i przyczyn występowania tego zagrożenia przedstawiono propozycje zmian w ocenie zagrożenia wodnego. W artykule zaproponowano zmodyfikowanie kategoryzacji zagrożenia wodnego wraz z uzasadnieniem zmian, jak również przedstawiono ewentualny wpływ propozycji na przepisy prawa.
 • Problem warunków sanitarnych w przodkach wyrobisk kopalnianych czeka na rozwiązanie (Komunikat) (31)
  Problem zapewnienia dostępności urządzeń sanitarnych w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w podziemiach kopalń węgla do dziś pozostaje nierozwiązany. W komunikacie autorzy przedstawiają uzasadnienie konieczności podjęcia działań w tym temacie po to, by go definitywnie rozwiązać.
 • Kronika (35)
  Karbidki dla dziennikarzy; Debata PAP o gazie łupkowym; Posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych; Pikieta Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce; Kraków: XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej; Katowice: Kongres Węglowy 2014; Liderzy bezpiecznej pracy z Kompani Węglowej S.A.
 • To nie powinno się zdarzyć. Wypadki. Katastrofy (37)
 • Ze świata - Fakty... Wydarzenia... Opinie
  Najlepiej zarabia się na fałszywym złocie; Dalajlama protestuje przeciw tybetańskim kopalniom; Jak amerykańskich górników nie leczono na pylicę
 • Ze świata - Górnictwo na świecie
  Kolumbia: górnictwo w kryzysie? Chiny: nienasycony apetyt na energię; USA: renesans węgla - trend czy aberracja?
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (44)
 • Normalizacja - Przegląd opublikowanych norm (46)
  Działalność normalizacyjna w świetle ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji i związanych z ustawą aktów wykonawczych
 • Przegląd Aktów Normatywnych ogłoszonych przed dniem 3 marca 2014 r. (47)
 • Historia i współczesność górnictwa (49)
  O kopalni "Szczęście Jadwigi" w Zabrzu niezbyt szczęśliwej dla właścicieli