Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/05


 • Lutnia wirowa z klapą regulowaną ręcznie w układzie wentylacji kombinowanej
  W artykule opisano problemy występujące w czasie użytkowania lutni wirowej wyposażonej w dyszę wirującą (zawirowywacz) i klapę regulowaną ręcznie. W latach 90. ubiegłego wieku stosowane były lutnie wirowe z klapą sterowaną automatycznie z pulpitu kombajnisty. Uruchomienie organu urabiającego kombajnu powodowało automatyczne zamknięcie klapy siłownikiem hydraulicznym w lutni wirowej i natychmiastowe jej otwarcie przy zaniku sterowania z pulpitu kombajnisty, co utrzymywało lutniociąg tłoczący zawsze otwarty. Kolejnym rozwiązaniem technicznym w lutni wirowej było zastosowanie dyszy wirującej napędzanej silnikiem elektrycznym, który usunął szereg problemów występujących przy hydraulicznym sterowaniu klapą. Stosowanie obecnie produkowanych lutni wirowych, wyposażonych równocześnie w dyszę wirującą i klapę zamykającą regulowaną ręcznie stwarza duże niebezpieczeństwo dla załogi pracującej w drążonym wyrobisku.
 • Ocena odporności gazociągów na wstrząsy górnicze
  W artykule przedstawiono zagadnienie oddziaływania wstrząsów górotworu, powodowanych eksploatacją górniczą, na istniejącą sieć gazową. Rozpatrzono wpływ fal sejsmicznych na elementy tej sieci, takie jak proste odcinki przewodów, załomy i trójniki. Przedstawiono przykład analizy oddziaływania wstrząsu górniczego na gazociąg stalowy oraz sposób oceny odporności dynamicznej gazociągów.
 • Obliczanie wskaźników deformacji powierzchni metodą dwumodalną
  W artykule przedstawiono propozycję opisu deformacji powierzchni w oparciu o wzory teorii Knothego-Budryka, z wykorzystaniem dwóch składowych funkcji wpływów o różnych promieniach rozproszenia wpływów r, zgodnie z założeniami przyjętymi przez J.Białka. Dla dziesięciu linii obserwacyjnych porównano wyniki otrzymanych parametrów metodą klasyczną i dwumodalną z wartościami wyznaczonymi z pomiarów geodezyjnych. Określono zależności parametrów stosowanych w zaproponowanej metodzie od stopnia asymetrii niecki obniżeniowej i powierzchni pól eksploatacyjnych.
 • Ocena cech jakościowo-użytkowych półmasek filtrujących wpływających na skuteczność ochronną ich działania w kopalniach węgla kamiennego
  W artykule przedstawiono metodę oceny cech jakościowo-użytkowych półmasek filtrujących powszechnie stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Opisano sposób przeprowadzania badań ankietowych wśród pracowników narażonych na długotrwałą ekspozycję szkodliwych dla zdrowia pyłów kopalnianych. zaprezentowano autorski algorytm obliczeniowy stopnia ważności cech jakościowo-użytkowych półmasek filtrujących. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie hierarchii ważności jedenastu cech jakościowo-użytkowych półmasek i ustalenie ich odpowiednie wagi.
 • Kopalnia "Amalia"
  Pierwsza kopalnia węgla w Zabrzu