Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2015/07

 

 • Wybrane aspekty nielegalnego wydobywania kopalin
  Skuteczne przeciwdziałanie nielegalnemu wydobywaniu kopalin jest jednym z priorytetowych zadań nadzoru górniczego, wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Artykuł przedstawia zadania nadzoru górniczego w zakresie naliczania podwyższonej opłaty, jakie obowiązują od 1 stycznia 2015 r. oraz możliwy udział innych organów, które w zakresie swojej działalności mogą brać czynny udział w skutecznym powstrzymaniu nielegalnego wydobywania kopaliny.
 • Bezpieczeństwo ratowników górniczych w zadymionej strefie zagrożenia w aspekcie połączenia zastępu linką ratowniczą
  Bezpieczeństwo zastępu w czasie prowadzenia prac ratowniczych w warunkach braku, bądź ograniczonej widoczności, będącej wynikiem silnego zadymienia, jest uzależnione od doświadczenia zastępowego i ratowników. Wchodząc do zadymionej strefy, zastępowy jest zobowiązany do połączenia ratowników. Wchodząc do zadymionej strefy, zastępowy jest zobowiązany do połączenia ratowników w zastępie linką ratowniczą. Nie zastosowanie się do tego obowiązku może prowadzić do tragicznych skutków. W artykule uzasadniono wagę takiego połączenia ratowników oraz zwrócono uwagę na problemy wynikające z zastosowania różnego rodzaju linek ratowniczych. Przedstawiono też sposoby połączenia ratowników wybranych krajach oraz efekty prac związanych z opracowaniem nowych rozwiązań w tym zakresie, prowadzonych w ramach strategicznego projektu badawczego NCBiR: "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".
 • Odcięcie budynku od podłoża gruntowego, jako profilaktyka przed niekorzystnymi wpływami ściskającymi od eksploatacji górniczej
  Artykuł przedstawia konkretny przypadek zastosowania odcięcia budynku od podłoża gruntowego w celu umożliwienia bezpiecznego przejęcia wpływów ściskających od planowanej eksploatacji górniczej. Profilaktykę przeprowadzono w trzech obiektach jednorodzinnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju. Artykuł omawia dokonane i prognozowane wpływy eksploatacji górniczej na wspomniane budynki oraz zawiera opis zastosowanych rozwiązań wraz z wstępną oceną ich skuteczności.
 • Wykorzystanie odpadów do doszczelniania wyrobisk oraz ścian zawałowych w KWK "Bielszowice" (Komunikat)
  For many years, KWK "Bielszowice" has been practising a method of sealing longwall excavations with caving with refuse power plant particulates, and sealing of obsolete headings. For this purpose the mine has been using the stowing plant located at the Pawłów I shaft. The particulates are fed into the excavation with inert CO2 gas to evacuate oxygen from the decommissioned void. Another stowing plant, located at the coal mechanical processing facility at KWK "Bielszowice" can admit and proces a mixture of refuse power plant particulates and floation waste. The reuse of this waste material for fire protection reduces the risk of endogenous fires in the most costefficient and effective way. Aside form those benefits, the method is friendly to the environment and accelerates the proces of excavation reconsolidation.
 • 40 lat minęło... Kopalnia "Pomorzany" (1974-2014)