Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/01


 • LW "Bogdanka" S.A. - 40 lat działania na drodze postępu i innowacji
  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez spółkę energetyczny węgiel kamienny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i w procesie produkcji cementu. W 2015 r. minęło 40 lat od podjęcia decyzji o budowie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. To właśnie w 1975 r. Rada Ministrów, uchwałą Nr 15/75, podjęła decyzję o budowie kopalni pilotująco-wydobywczej w Bogdance. W artykule omówiono pokrótce historię dochodzenia Bogdanki do obecnych sukcesów, tak pod kątem technicznym, jak i technologicznym, nieco miejsca poświęcając wpływowi eksploatacji na środowisko i bezpieczeństwo. Szeroko scharakteryzowano innowacyjne działania podejmowane na rzecz budowy tzw. inteligentnej kopalni przyszłości.
 • Projekt wykonania instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczego
  W artykule przedstawiono projekt systemu geodezyjnego monitoringu deformacji obudowy szybu i kanału dolotowego oraz konstrukcji wieży szybowej podczas wykonywanych prac wiertniczych i iniekcyjnych w pobliżu szybu górniczego.
 • Zagrożenie sejsmiczne w odprężonym pokładzie 510 w KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"
  W artykule omówiono aktywność sejsmiczną rejestrowaną w trakcie eksploatacji pokładu 510 w polu B3, B4, partii Dz, Dw w ruchu "Wesoła" oraz w skrzydle zachodnim partii południowej ruchu "Mysłowice" w kopalni "Mysłowice-Wesoła". Analizowaną eksploatacje prowadzono w pokładzie lub warstwie przyspągowej tego pokładu w warunkach odprężenia eksploatacją warstwy przystropowej lub wyżej zalegającego pokładu 501. Porównano rozmieszczenie przestrzenne rejestrowanych wstrząsów  we wszystkich ww. rejonach oraz poziom intensywności sejsmicznej indukowanej robotami górniczymi.
 • Dwa lata pracy zautomatyzowanego systemu KSMD monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowych
  Realizowane prace badawcze pozwoliły na opracowanie oryginalnej metodyki dokumentowania oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Efektem prac było również zbudowanie komputerowych systemów pomiarowo-analitycznych, które znalazły zastosowanie w kopalniach, jako Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań KSMD. Modernizację systemu przeprowadzono w 2012 r., co skłania do podsumowania jego dwuletniej pracy. Podsumowanie to zawiera informacje o liczbie wykonanych pomiarów, intensywności zarejestrowanych drgań oraz ocenę oddziaływania drgań na obiekty budowlane, dowodząc, że roboty strzałowe wykonywane w kopalniach odkrywkowych, tam gdzie prowadzona jest świadoma działalność profilaktyczna, nie są szkodliwe dla zabudować w otoczeniu.