Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/01

 • Doświadczenia z eksploatacją pokładu węgla systemem komorowo-filarowym w kopalni "CSM" w Czechach
  Artykuł opisuje doświadczenia z próbnej eksploatacji pokładu węgla systemem komorowo-filarowym w czeskiej kopalni "DZ2" należącej do OKD, a.s., na tle warunków geologiczno-górniczych oraz przebiegu dotychczasowej eksploatacji złoża. W artykule scharakteryzowano wyposażenie maszynowe, w tym kombajn typu Bolter Miner firmy Joy, który został zastosowany po raz pierwszy w warunkach GZW. Przedstawiono również technologię wykonywania oraz monitoringu samodzielnej obudowy kotwowej.
 • Obwały skał stropowych w przodkach wyrobisk korytarzowych - badania ankietowe
  W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych wśród osób dozoru podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Badania dotyczyły samooceny stanu faktycznego w wyrobiskach, w których dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń związanych z utrzymaniem stropu. Analiza wyników może posłużyć jako narzędzie do odpowiednich działań zapobiegawczych przeciwdziałających niezamierzonym opadom stropu w drążonych wyrobiskach chodnikowych.
 • Oddziaływanie eksploatacji górniczej na ciepłociągi nadziemne
  A artykule omówiono oddziaływanie deformacji podłoża, spowodowanych eksploatacją górniczą, na nadziemne ciepłociągi. Nadziemne ciepłociągi na terenach górniczych, są zbudowane z izolowanych termicznie rur stalowych, ułożonych na podporach i wyposażonych w kompensatory. Deformacje podłoża gruntowego, na terenach górniczych wymuszają przemieszczenia podpór, co z kolei wywołuje dodatkowe siły i momenty zginające w konstrukcji ciepłociągów. Ciepłociągi są zabezpieczane przed tym oddziaływaniem przez ich upodatnienie, polegające na zastosowaniu dodatkowych kompensatorów i kompensacji kształtowych. W artykule przedstawiono sposób oceny możliwości przejmowania deformacji górniczych podłoża przez nadziemne ciepłociągi.
 • Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych
  Wykonywanie robót strzałowych jest podstawową metodą urabiania złóż surowców skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa w zakresie robót strzałowych w latach 1990-2015 oraz podano okoliczności i przyczyny charakterystycznych zdarzeń w zakładach górniczych związanych ze stosowaniem środków strzałowych. Ponadto, poddano analizie wpływ różnych czynników związanych z wykonywaniem robót strzałowych na stan bezpieczeństwa.
 • Spis treści rocznika 2016