Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/06

 

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu ze złóż kopalin objętych własnością górniczą
  W artykule przedstawiono postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin ze złóż - uzyskiwanej przed koncesją udzielaną na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Wskazano organy właściwe do jej wydania i uczestników biorących udział w tym postępowaniu (strony, społeczeństwo, organy opiniujące). Omówiono także udział organizacji społecznej i uprawnienia organizacji ekologicznej, oraz wskazano prawne wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Poprawa bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych poprzez zastosowanie ciernych urządzeń hamujących
  W artykule przedstawiono podsumowanie prawie trzydziestoletnich doświadczeń związanych ze stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyciągach szybowych. Doświadczenia te pozwoliły na rozwinięcie teorii stanu awaryjnego hamowania wyciągów w ruchomych belkach odbojowych oraz zasad obliczania, konstruowania i budowy tych hamulców tak, aby spełniały one funkcję podstawowego urządzenia zabezpieczającego ruch wyciągu w stanie awaryjnym, gdy naczynia z jakichkolwiek przyczyn przejadą krańcowe położenia technologiczne.
 • Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w rejonie Wysina
  Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące robót geologicznych prowadzonych na terenie Polski w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych (shale gas) oraz podsumowanie prac prowadzonych przez PGNiG S.A. w rejonie koncesji "Stara Kiszewa" w okresie do końca 2016 r.
 • Wydobycie i wykorzystanie wody leczniczej w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.  (Komunikat)
  W artykule przedstawiono działania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. zmierzające do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o wody solankowe, dopływające w sposób naturalny do podziemnych wyrobisk kopalni. Działania te zakończyły się uzyskaniem koncesji na wydobywanie wody leczniczej, co pozwala na intensywny rozwój aerozoloterapii, jako ważnego aspektu działalności leczniczej, prowadzonej w Uzdrowisku Kopalnia Soli "Wieliczka".
 • Uzdrowiska polskie od II wojny światowej po schyłek socjalizmu