Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2017/10


  • Kwalifikacje kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych
    Artykuł przedstawia wymagania, przygotowanie i doświadczenie zawodowe osób, którym powierza się wykonywanie czynności kierownika ruchu i dozoru ruchu, na tle funkcji, struktury technicznej i organizacyjnej odkrywkowych zakładów górniczych. Omawia też tryb stwierdzania przedmiotowych kwalifikacji i znaczenie osób je posiadających dla ruchu zakładu górniczego.
  • Wykonanie wlotu do szybu V JSW S.A. KWK "Pniówek" z wykorzystaniem technik alpinistycznych
    W artykule przedstawiono rozwiązanie wykonania wlotu do szybu V na poziomie 930 m w JSW S.A KWK "Pniówek". Wlot wykonywano od strony poziomu przez jego zbicie w kierunku szybu. Omówiono zabezpieczenie wewnętrznej obudowy szybu oraz obudowy przekopu przed wlotem i wlotu. W tym celu zastosowano wyprzedzające wzmocnienie skał wokół szybu, etapowe prowadzenie prac w kierunku szybu ze zmniejszeniem przekroju wlotu w miejscu połączenia, stosowanie zamkniętej obudowy podporowej wzmocnionej kotwieniem i betonem natryskowym. Prace zabezpieczające od strony szybu, ze względu na brak wyciągu szybowego prowadzono dwoma wyciągami szybowymi i specjalistycznym wysokościowym zespołem ratowników z wykorzystaniem technik alpinistycznych.
  • Przegląd technologii pozyskania metanu ze zlikwidowanych kopalń GZW
    Artykuł omawia modele pozyskania metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla i przedstawia polskie doświadczenia w tym zakresie na tle charakterystyki zmian własności zbiornikowych formacji węglonośnych w wyniku eksploatacji węgla kamiennego.
  • Pamięć śląskiego "staroska", czyli słów kilka o lirykach Doroty Szatters