Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/04

 • Forum Zdrowie Pracownika (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • INNOship zwodowany
  • 330 mln zł dla naukowców
  • 19 mln zł dofinansowania dla wileńskiego oddziału białostockiego uniwersytetu
 • Na bezpiecznym torze. Trakcja PRKiL - członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (3)
  Trakcja PRKiL S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Istniejąca od ponad 70 lat firma to również jeden z najnowszych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającym przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Została przyjęta do tej organizacji nie bez powodu, jako że radzi sobie doskonale z różnorodnymi zagrożeniami w miejscu pracy, m.in. dzięki temu, że robi w tym zakresie "więcej" niż niezbędne minimum.
 • Być narodowi użytecznym. XXIV Giełda Wynalazków oraz Wynalazczyni 2017 (6)
  22 marca br. odbyła się XXIV Giełda Wynalazków, nagrodzonych na świecie w latach 2016-2017 oraz podsumowanie Konkursu-Plebiscytu "Wynalazczyni 2017". W tym roku po raz pierwszy Giełdę Wynalazków zorganizowano w warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej.
 • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy zakładów przemysłu mleczarskiego (8)
  Wśród zagrożeń zawodowych pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego wymienić należy kontakt z czynnikami biologicznymi transportowanymi jako bioaerozol emitowany w trakcie procesu produkcji, kontakt z surowcem odzwierzęcym, jaki jest surowe mleko, czy też z samymi zwierzętami, w przypadku małych przydomowych zakładów przetwórstwa mleka. Pracownicy zakładów przemysłu mleczarskiego w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych. W związku z tym głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
 • Ocena właściwości ochronnych wkładek antyprzebiciowych w obuwiu przeznaczonym do użytku zawodowego (12)
  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi nomami PN-EN 12568:2011 i PN-EN ISO 20344:2012, odporność wkładek antyprzebiciowych i spodów obuwia z zamontowanymi wkładkami chroniącymi prized przebiciem bada się przy szybkości przebijania (10±3) mm/min, przy użyciu trzpienia ("igły"/"gwoździa") o średnicy (4,50 ± 0,05) mm z końcem ściętym stożkowo pod kątem 30o do średnicy 1 mm. Jest to stosunkowo mała szybkość w porównaniu z tą, z jaką może nastąpić przebicie spodu np. podczas energicznego chodzenia. Średnica trzpienia badawczego także przewyższa dużą część gwoździ stosowanych w przemyśle. Kontakt użytkownika z ostrymi przedmiotami, które mogą potencjalnie znajdować się na podłożu w miejscu pracy ma zazwyczaj bardziej dynamiczny charakter. Ważne jest, aby obuwie, a tym samym zastosowane w nim wkładki, zapewniły bezpieczeństwo pracownikowi. Celem podjętych w Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego badań było określenie wpływu szybkości przebijania i wymiarów trzpienia badawczego na zdolności ochronne wkładek antyprzebiciowych i dokonanie oceny jakości tych elementów.
 • Zaangażowanie w pracę jako czynnik zmniejszający ryzyko stresu zawodowego - na podstawie wyników badań ankietowych (16)
  Stres zawodowy jest skutkiem postrzegania braku równowagi między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami pracownika w radzeniu sobie z tymi wymogami. Zgodnie z procesualnym modelem stresu zasoby, którymi dysponuje pracownik, mogą moderować związek między wymaganiami pracy a stresem. Zaangażowanie w pracę, czyli długotrwały i pozytywny stan afektywno-poznawczy, może stanowić taki zasób. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ten model. W grupie pracowników słabiej zaangażowanych w pracę poziom postrzeganego stresu zawodowego był wyższy, niż w grupie pracowników zaangażowanych, a poziom tej postawy istotnie moderował związek między wymogami pracy a stresem. Przedstawiono praktyczne wnioski dotyczące czynników organizacyjnych wpływających na zaangażowanie w pracę.
 • Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (21)
  Obecnie systemy transportowe nie spełniają nie tylko oczekiwań, ale i potrzeb ich użytkowników. Z tego względu poszukiwane są innowacyjne metody zarządzania ruchem drogowym i poprawiające jego bezpieczeństwo. Wśród nich coraz większe zainteresowanie zdobywają inteligentne systemy transportowe (ITS). Stąd też celem artykułu jest próba przedstawienia definicji inteligentnych systemów transportowych oraz ich oddziaływania na bezpieczeństwo kierowców, w tym kierowców zawodowych.
 • Akcja koordynacja. Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Wieloletniego (24)
  • Wpływ efektów programu wieloletniego na poziom bezpieczeństwa w Polsce
  • Powołania do Zespołu Koordynacyjnego
  • Przykładowe projekty
  • Rozwój naukowy pracowników CIOP-PIB
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2018 - "Sięgnij po sukces". 11 maja 2018 (25)
 • Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo młodych pracowników nie tylko 28 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych / Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (26)
  28 kwietnia jest na świecie dniem, w którym w sposób szczególny zastanawiamy się nad bezpieczeństwem pracowników. Wspominamy tych, którzy ulegli śmiertelnym wypadkom w pracy, myślimy o tych, którzy cierpią z powodu chorób zawodowych. Jest to czas głębszej niż zwykle refleksji nad tym, czy robimy wszystko, aby zapobiegać tragicznym zdarzeniom w pracy.
 • Substancje niebezpieczne pod kontrolą - europejska kampania informacyjna 2018-2019 (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Współdziałanie dla bezpieczeństwa (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Kwalifikacje zawodowe i skład załóg statków żeglugi śródlądowej - zmiana rozporządzenia
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali - nowe rozporządzenie
  • Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - zmiana rozporządzenia
  • Egzaminy dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej - zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Jak ZUS ustala podstawę wymiaru kapitału początkowego dla rencisty?
 • Doniesienia z zagranicy (32)