Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/05

 • Wiekowa polityka społeczna. Konferencja w MRPiPS, Warszawa (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Druga edycja MINIATURY
  • NCBR łączy naukę z biznesem
  • Niemal 100 mln zł dla śląskich uczelni
 • Targi, targi i po SAWO. 24-25 kwietnia 2018, Poznań (3)
  Jak podkreślają władze Międzynarodowych Targów Poznańskich, SAWO, czyli Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa oraz towarzyszące im pokrewne imprezy, takie jak Securex, to dobry czas i miejsce, by zaplanować i wdrożyć działania zmieniające naszą rzeczywistość prywatną i zawodową w wygodną i bezpieczną przestrzeń.
 • Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2018 – „Sięgnij po sukces”, 11 maja 2018 (7)
  11 maja 2018 r. – Konferencja zorganizowana w CIOP-PIB z okazji obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością.
 • Sposoby utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków – wyniki badań własnych (8)
  W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących metod prowadzenia treningów i utrzymywania sprawności fizycznej przez strażaków. Zaprezentowano typowe wyposażenie sprzętowe dostępnych pomieszczeń do ćwiczeń dla strażaków, a także najczęściej wykonywane przez nich ćwiczenia. Przedstawiono również zmiany osiąganych wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych.
 • Ubranie specjalne dla strażaków – wymagania normatywne i badania własne (11)
  Strażacy pracują w skrajnych warunkach środowiskowych, a w czasie pracy muszą rozwiązywać wiele różnorodnych problemów. Mogą to być akcje ratownicze, gaśnicze, czy usuwanie skutków wypadków i klęsk żywiołowych. W celu ochrony nie tylko innych, lecz także i siebie, muszą być maksymalnie skoncentrowani podczas wykonywania swoich zadań, żeby nie popełniać błędów. Optymalne warunki takiej pracy stwarzałyby tzw. komfort cieplny, charakteryzujący się stanem termoneutralnym organizmu. Brak odczuwania komfortu cieplnego może być także przyczyną zwiększonej liczby popełnianych błędów. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniej ochrony i zbadanie wpływu stosowanej odzieży ochronnej (ubrania specjalnego) na odczucia cieplne strażaków. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące ubrania specjalnego dla strażaków, wyniki badań izolacyjności cieplnej tego ubrania oraz analizę odczuć cieplnych (poprzez wskaźnik PMV) jej użytkowników.
 • Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań (16)
  Kapitał ludzki wyrażony za pomocą poziomu wykształcenia, jak również charakteryzowany poprzez posiadane kompetencje ogólne, stanowi jeden z głównych czynników wpływających na aktywność zawodową osób w wieku produkcyjnym, szczególnie w grupie osób starszych. Aktywność edukacyjna pomaga człowiekowi w zaadaptowaniu się do zmiennych warunków życia na każdym jego etapie oraz wpływa na podniesienie się jakości życia. W przypadku osób starszych pozwala również na niwelowanie stereotypów związanych z wiekiem, likwiduje marginalizację społeczną tej grupy, pozytywnie oddziałuje na samoocenę oraz umożliwia nawiązywanie nowych kontaktów społecznych. W artykule przedstawiono opinie pracowników 50+ na temat uczenia się. Przebadanych zostało 208 osób w wieku 50+ zatrudnionych w firmach dużych, małych i średnich, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Badani starsi pracownicy w większości (86%) uważają, że szkolenie jest ważne w każdym wieku. Większość z tych osób chce się szkolić (69%), a główne motywy do podejmowania szkoleń to chęć zdobycia nowych kwalifikacji, rozwijania zainteresowań oraz kwestie finansowe.
 • Praca mobilna oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – nowe wyzwania i zagrożenia (22)
  Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w wielu dziedzinach gospodarki przynosi wiele korzyści: powstanie nowych zawodów i rozwój nowych dziedzin usług, a także nowych form zatrudnienia (np. praca mobilna), wzrost elastyczności i autonomii w pracy, sprzyja utrzymaniu zdolności do pracy, wysokiej wydajności i innowacyjności pracowników, co wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Jednakże wykorzystywanie ICT powoduje wzrost wymagań pracy, przeciążenie pracą, konfliktem ról, stałą koniecznością uczenia się, zacieranie granic praca-życie, sprzyja izolacji zawodowej i społecznej, wypaleniu zawodowemu, uzależnieniu od internetu i in. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych: prowadzenie okresowej oceny środowiska pracy i jego wpływu na funkcjonowanie pracowników pozwalające na wprowadzanie stosowne modyfikacji.
 • Zapiski latte (27)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018 (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej – nowe rozporządzenie
  • Badania lekarskie oraz ocena sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej – zmiana rozporządzenia
  • Dokument – „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” – zmiana rozporządzenia
  • Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt – zmiana rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Komu z członków rodziny przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?
  • Jakim grupom osób ZUS zapewnia prawo do zasiłków chorobowych?
  • Czy ZUS przyznaje jeszcze emerytury za uciążliwą pracę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)