Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/06

 • Aktualności z kraju (2)
  • INNOMOTO powraca
  • Polsko-chińskie badania kosmosu
  • Wystartowało TANGO3
 • Elektromobilność na horyzoncie. V Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego” (3)
  V Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego” objęta była honorowym patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie to dało impuls do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron, a także miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami: nauki, techniki i biznesu. Konferencję poprzedziła gala rozdania nagród dla liderów bezpieczeństwa technicznego, wśród których znalazł się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytutu Badawczy
 • Dopóki piłka w grze (4)
 • Narażenie na hałas podczas meczu piłkarskiego (8)
  W artykule przedstawiono problem regulacji prawnych dotyczących hałasu na imprezach masowych, a także zaprezentowano wyniki badań hałasu występującego podczas meczu piłkarskiego. Badanie wykonano 22 października 2017 r. w Krakowie, gdzie odbyło się spotkanie między Wisłą Kraków a Legią Warszawa. Zarejestrowano zmiany wartości poziomu ciśnienia akustycznego w trakcie całego wydarzenia, a następnie przeanalizowano jego określone fragmenty.
 • Problemy związane z rozpoznawaniem barw świateł sygnalizacyjnych (12)
  W artykule przedstawiono główne zagrożenia dla oczu, wywołane nadmierną ekspozycją na promieniowanie optyczne. Omówiono zagadnienie dotyczące widmowej czułości oka w kontekście rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych. W celu wyjaśnienia efektów mechanizmu zjawisk, odpowiadających za rozpoznawanie barw świateł sygnalizacyjnych przeprowadzono graficzną analizę widmowych rozkładów świateł sygnalizacyjnych emitowanych z tradycyjnych źródeł typu LED. W analizie tej uwzględniono również warunki, w jakich może odbywać się obserwacja świateł sygnalizacyjnych (warunki widzenia dziennego lub nocnego). Wskazano też, w jakim kierunku powinny zmierzać prace, w których badany będzie wpływ warunków obserwacji, czułości widmowej oka (w tym zaburzenia w rozpoznawaniu barw) oraz różnych typów źródeł świateł sygnalizacyjnych na rozpoznawanie barw tych świateł.
 • Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji – nowe wymagania norm i wyniki badań własnych (16)
  W artykule omówiono prace związane z zastąpieniem dotychczas stosowanej normy dotyczącej filtracji powietrza dla wentylacji ogólnej (PN-EN779) serią norm PN-EN ISO 16890. Zaprezentowano aktualne zasady badania oraz klasyfikacji filtrów powietrza. Przedstawiono wyniki badania zmian skuteczności filtracji i oporu przepływu aerozolu w zakresie cząstek stałych o wielkości od 0,3µm do 10 µm, w celu określenia przynależności przykładowego filtru powietrza do grupy PM10, PM1,5 lub PM1.
 • Wymagania prawne dotyczące akcesoriów odblaskowych stosowanych przez pieszych (22)
  Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nich akcesoriów odblaskowych, odbijających światła reflektorów samochodowych w kierunku źródła. W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu akcesoriów odblaskowych, ich konstrukcję, ograniczenia w stosowaniu oraz wymagania techniczne określone w normie europejskiej.
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie do promocji bezpieczeństwa pracy (25)
  Media społecznościowe wpisały się już na dobre w życie codzienne i zyskują rzesze kolejnych zwolenników. Pod koniec 2017 r. Facebook odnotował 2.1 mld użytkowników, jeśli szacuje się, że spośród ponad 7 mld mieszkańców Ziemi dostęp do internetu ma ok. 4 mld, to użytkownicy Facebooka stanowią ponad połowę z nich.
 • Konkurs z piękną kartą (historii) (28)
  • Konkursy zamiast walki
  • Kierunek: współpraca
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Zmiana kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
  • Pomocnik rolnika – zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • Inspekcje warunków pracy i życia marynarzy na statku – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • O czym osoby pobierające rentę socjalną powinny powiadomić ZUS?
  • Jakie są zasady orzekania o niezdolności do pracy?
  • Co to jest rehabilitacja lecznicza?
  • Co to jest turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  • Wynalazek pomoże ratownikom na gruzowiskach
  • Grupa krwi 0 czynnikiem ryzyka zgonu po ciężkim urazie
  • Siedzący tryb życia szkodzi mózgowi
  • Więcej ruchu przy każdej okazji
  • Krem chroni przed rakiem skóry
  • Funkcje niemowlęcej mowy
  • Komputer obdarzony sztuczną inteligencją