Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2018/08

 • Ogólnopolska kampania społeczna 2018 r. pn. „Praca odmładza” (II s. okł.)
  Kampania realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Znamy wyniki konkursu ETIUDA 6
 • Startuje TEAM-NET
 • Łódzkie w dobrym zdrowiu
 • XXVII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „Biuro” – wyniki (3)
 • Recepta na bezpieczeństwo. Dobre praktyki w BlaxoSmithKline (4)
  GlaxoSmithKline to prawdziwy gigant, firma o globalnym zasięgu, za którą stoi 87 zakładów produkcyjnych dostarczających produkty do 150 państw całego świata oraz duże ośrodki badawcze w Wielkiej Brytanii, USA, Belgii i Chinach. W Polsce to lider bezpiecznej pracy, a więc jedna z ok. 130 firm, które mogą być stawiane za przykład dla innych, jak prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie dbać o najwyższe standardy w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników.
 • 6. konferencja sieci EUROSHNET „Bądźmy inteligentni i bezpieczni razem – innowacyjne produkty i miejsca pracy”. Drezno 12-14 czerwca 2019 r. (7)
 • Kaski sportowo-rekreacyjne – konstrukcja i wymagania norm (8)
  W czasie uprawiania sportu i rekreacji człowiek jest narażony na szereg zagrożeń. Do najbardziej niebezpiecznych należą urazy głowy. Podczas jazdy na rowerze, deskorolce, nartach czy snowboardzie nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. Do ochrony głowy stosuje się różnego rodzaju kaski ochronne dobrane odpowiednio do występujących zagrożeń. Konstrukcja tego sprzętu nieustannie zmienia się i ewoluuje. Stosowane są nowe materiały i rozwiązania techniczne, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika i komfortu użytkowania. Z tego powodu konieczne staje się zmniejszanie masy i podnoszenie funkcjonalności kasków ochronnych. Takie cele można spełnić jedynie tworząc bardziej wyspecjalizowane konstrukcje przeznaczone nie tylko dokładnie do założonego rodzaju aktywności fizycznej, ale również do warunków, w jakiej się ją uprawia. Artykuł zawiera materiał pokazujący podstawowe kaski ochronne i stosowane do ich budowy materiały, a także przegląd konstrukcji kasków sportowo-rekreacyjnych chroniących głowę przed uderzeniami o nieruchome obiekty. Przedstawione zostały także ogólne informacje dotyczące wymagań normatywnych i metod badań tego typu sprzętu.
 • Wymagania funkcjonalne wobec inteligentnej odzieży dla ratowników górskich – wyniki badań własnych (12)
  Elektronika w odniesieniu do tekstyliów znajduje najczęściej zastosowanie w specjalistycznej odzieży ochronnej. Daje możliwość monitorowania czynności życiowych użytkownika oraz poziomu zagrożeń istniejących w jego bezpośrednim otoczeniu. Z uwagi na bardzo niebezpieczne i zmienne warunki pracy inteligentna odzież z pewnością byłaby przydatna dla ratowników górskich. Świadczą o tym wyniki badań ankietowych, omówionych w artykule, dotyczących określenia oczekiwań ratowników górskich w stosunku do inteligentnej odzieży ochronnej, dostosowanej do warunków pracy w trakcie akcji ratowniczych w górach. Badania wykazały potrzebę prowadzenia prac badawczych ukierunkowanych na opracowanie nowej, innowacyjnej odzieży dla ratowników górskich. Spośród wybranych elementów aktywnych największe zastosowanie w niej znajdą czujnik lokalizacji, system chłodzenia/grzania, czujnik stanu fizjologicznego oraz alternatywne źródła energii elektrycznej wspomagające zasilanie np. telefonu komórkowego.
 • Mózg po godzinach: wpływ pracy zmianowej na funkcjonowanie poznawcze pracowników (16)
  Liczne doniesienia naukowe wskazują na negatywny wpływ pracy w niestandardowych (zwłaszcza nocnych) godzinach na ogólne funkcjonowanie i zdrowie człowieka. Prezentowany artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowej wiedzy, dotyczącej wpływu pracy na funkcjonowanie poznawcze pracowników, a uzyskanej na podstawie badań z zastosowaniem obiektywnych metod diagnostycznych. Poruszona została także problematyka różnic indywidualnych w tolerancji na tę formę aktywności, czynników chroniących przed skutkami pracy zmianowej oraz profilaktyki zaburzeń poznawczych.
 • Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy (21)
  W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez stacjonarne urządzenia komputerowe (komputery osobiste i serwery): monitory ekranowe CRT i LCD oraz jednostki systemowe i współpracujące z nimi urządzenia peryferyjne, takie jak myszki i klawiatury bezprzewodowe, zasilacze stałoprądowe (AC/DC) i zasilacze awaryjne (UPS), okablowanie sieciowe i zasilające elektrycznie. Emitują one pole elektromagnetyczne (o częstotliwości od 50 Hz do pojedynczych GHz). Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy przy wymienionych urządzeniach komputerowych, z uwagi na ich użytkowanie w odległości co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidualnej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy. Prezentowana w artykule ocena pola elektromagnetycznego nie dotyczy innych scenariuszy ekspozycji, takich jak naprawy urządzeń czy eksploatacja sprzętu przenośnego.
 • Inteligentna produkcja w fazie 4.0 (24)
  Fraza „przemysł 4.0” jest na ustach wszystkich. Co jednak dokładnie należy rozumieć przez pojęcie „czwarta rewolucja przemysłowa” i co jest potrzebne do jej realizacji? Czy chodzi tu o opracowanie i rozwinięcie zupełnie nowych technologii, czy raczej zmienione „opakowanie” starej techniki?
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Czynniki rakotwórcze i mutagenne – problem ogólnospołeczny (26)
 • Konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych (28)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty – nowe rozporządzenia
  • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – nowe rozporządzenie
  • Kierowanie ruchem drogowym – rozszerzenie zakresu osób upoważnionych
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Co to jest turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej?
  • Czy można ponownie ustalić wysokość kapitału początkowego?
 • Doniesienia z zagranicy

Bezpieczeństwp Pracy - cały wykaz