Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/04


 • Skuteczna promocja nauki (II s. okł.)
  Sytuacje, w których naukowiec miesiącami i latami pracował w swoim laboratorium, odizolowany od świata zewnętrznego, od bodźców, które mogłyby zakłócić tok jego rozumowania i zaburzyć przyjęty plan badań, odnaleźć można już chyba tylko na czarno-białych fotografiach z ubiegłego wieku. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach tak pełna izolacja jest może i niekiedy upragniona, ale niemożliwa, a po drugie - nauka funkcjonuje zupełnie inaczej. Nie tylko podąża za rytm życia, odpowiada na szybko zmieniające się wyzwania, ale musi pokazywać rezultaty światu. Dróg dotarcia z wynikami prac "na zewnątrz" jest też coraz więcej - Internet, konferencje, pikniki naukowe, media tradycyjne. Co wybrać, co i jak przekazać? I dlaczego w ogóle warto? Na te i podobne dylematy próbują odpowiedzieć autorzy książki: "Sztuka promocji nauki" - Natalia Osica i Wiktor Niedzicki
 • Aktualności z kraju (2)
  • Dofinansowanie dla sektora life science
  • Twórcy Skype'a inwestują w polskie start-upy
  • kolejna pula dofinansowań na badania podstawowe
 • Długofalowe podejście do nauki - tradycja czy nowość? (3)
  21 marca 2017 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z udziałem Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego i Rady Naukowej Instytutu. Podsumowanie III etapu tego programu to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się, chociażby skrótowo, uwarunkowaniom prawnym, historii, idei oraz sposobom realizacji programów wieloletnich, zwłaszcza tych poświęconych bezpiecznej pracy, zarówno w Polsce, jak i w Europie.
 • 28 kwietnia 2017 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (6)
  • Obchody organizowane przez związki zawodowe
  • Obchody organizowane przez MOP
  • Obchody Dnia w Polsce
 • Ograniczanie obciążenia mięśniowego wynikającego z pracy powtarzalnej - przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych (8)
  Praca monotypowa jest powszechna w wielu gałęziach przemysłu. Powtarzające się sekwencje ruchów angażują tylko wybrane grupy mięśniowe, co prowadzi do wzrostu poziomu obciążenia pracą. Natomiast nadmierne przeciążenie mięśni jest istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju dolegliwości oraz schorzeń kończyn górnych. Dlatego ważne jest, aby identyfikować czynniki podnoszące poziom obciążenia oraz próbować ograniczać ich wpływ zarówno przez odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy, jak i organizację czasu pracy. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych na stanowiskach pracy powtarzalnej, mających na celu poprawę warunków pracy i zminimalizowanie ryzyka pojawiania się dolegliwości bólowych oraz schorzeń mięśniowo-szkieletowych.
 • Wirusy jako szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy biurowej (12)
  Jednym z ważnych, choć często bagatelizowanych zagrożeń zawodowych pracowników biurowych jest kontakt z wirusami. Źródłem emisji tej grupy czynników szkodliwych może być zarówno system wentylacyjny, instalacja klimatyzacyjna, zanieczyszczone powierzchnie, jak i kontakt z chorymi współpracownikami. Ze względu na niewielką ilość danych dotyczących narażenia na wirusy w pomieszczeniach biurowych, przeprowadzana na jego podstawie ocena ryzyka zawodowego, dotyczącego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, obejmuje zazwyczaj wyłącznie bakterie i grzyby. Takie podejście jest jednak niepełne i powinno być uzupełnione o ocenę narażenia również na wirusy.
 • Model systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy (16)
  Szkodliwe czynniki wibroakustyczne, czyli hałas i drgania mechaniczne występują powszechnie w środowisku pracy, przyczyniając się do powstawania wywołanych nimi chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Umożliwiać to mogą systemy monitorowania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. W artykule przedstawiono opracowany w CIOP-PIB model systemu, będący bezprzewodową siecią sensorową do monitorowania zagrożeń wibroakustycznych. Do zasilania układów pomiarowych sieci wykorzystano odnawialne źródła energii. Rozwiązanie takie zwiększa autonomiczność układów pomiarowych oraz zmniejsza koszty użytkowania. W artykule opisano główne założenia i koncepcje systemu, omówiono budowę układu modelowego tego systemu oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przy jego użyciu. Zbiorcza prezentacji wyników w centrali odbierającej sygnały z kilku czy kilkunastu punktów pomiarowych będzie przedmiotem przyszłych publikacji.
 • Równowaga praca - życie widziana oczami pracowników (20)
  • Metodyka badań
  • Wyniki badań
  • Zalecenia dotyczące godzenia pracy i życia
 • Bezpieczeństwo eksploatacji pomp ciepła i urządzeń chłodniczych - w odniesieniu do operatorów i osób postronnych (24)
  Artykuł stanowi kontynuację tematyki eksploatacji urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, podjętej w "Bezpieczeństwie Pracy" nr 3/2017. Przedstawiono w nim procedurę wykrywania nieszczelności oraz odzysku czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej oraz klimatyzacyjnej za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych. Wskazano możliwości ograniczenia emisji czynników chłodniczych oraz zmniejszenia wielkości wskaźnika TEWI dla analizowanej instalacji wodnej pompy ciepła. Oszacowano również wartość wskaźnika TEWI dla różnych wielkości współczynnika emisyjności β (kgCO2/kWh)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)