Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/09

 • Konkurs fotograficzny O!ZNAKI PRACY (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Wzmocnienie polsko-czeskiej współpracy naukowej
  • INNOSTAL powraca
  • Konkurs z okazji stulecia niepodległości
 • Konferencja nt. zarządzania wiekiem i energią pracowników (3)
 • Proszę podać hasło (4)
  Wywiad z Krzysztofem Machockim: dziennikarzem, jednym z najdłuższych stażem polskich wikipedystów i rzecznikiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska (4)
 • Człowiek i robot - tandem idealny? (6)
  Wraz z coraz śmielszym wkraczaniem informatyki w różne sfery naszego życia mnożą się pytania o relacje między człowiekiem a maszyną. Pobrzmiewają w nich echa minionych rewolucji przemysłowych, poczynając od XVIII-wiecznej Anglii, w której po raz pierwszy zastosowano maszyny w przemyśle włókienniczym, przez XIX-wieczne maszyny parowe, po rewolucję naukową, rozpoczętą po II wojnie światowej i trwającą do dziś.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Czas pracy w ochronie zdrowia i transporcie - prawo i praktyka (7)
   • podmioty lecznicze
   • Transport
 • Poprawa efektywności komunikowania tematyki bhp z zastosowaniem metody design thinking (8)
  Komunikowanie tematyki bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie musi służyć pracownikom. Komunikacja powinna być efektywna, przemyślana, spójna i nie angażować zbyt dużo czasu i środków. Dlatego wiele osób zajmujących sią przekazywaniem pracownikom informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy poszukuje nowych metod poprawy efektywności tego procesu. W artykule przedstawiono założenia metody design thinking i możliwości jej wykorzystania do poprawy efektywności komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy.
 • Konflikty w pracy - ich przyczyny i sposoby rozwiązywania (12)
  Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, według podejścia tradycyjnego i nowoczesnego.
 • Nowe praktyczne narzędzie do oceny zagrożeń w różnorodnym środowisku termicznym (16)
  W CIIOP-PIB opracowano kompleksową metodę oceny zagrożeń w środowisku termicznym. Została ona oparta na normach europejskich. Jej zaletą jest to, że pozwala na ocenę różnych rodzajów środowiska termicznego (zimnego, gorącego, mieszanego) - inaczej niż w normach, które dotyczą wyłącznie jednego, określonego rodzaju środowiska termicznego. W artykule zaprezentowano ogólne zasady stosowania metody, a także opisano aplikację internetową metody oceny zagrożeń, umieszczoną na stronie internetowej CIOP-PIB. Przedstawiono sposób weryfikacji metody oceny zagrożeń z udziałem pracowników zakładów pracy ze stanowiskami w zimnym i/lub gorącym środowisku.
 • Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem (20)
  Wraz z rosnącym wiekiem pracowników coraz większe znaczenie dla wykonywania pracy mają cechy charakterystyczne pracowników, odnoszące się do możliwości siłowych, zakresów ruchu w stawach, umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz utrzymania równowagi ciała. W artykule scharakteryzowano parametry opisujące psychofizyczne możliwości pracowników oraz sposoby pomiaru tych parametrów. Ze względu na to, że ich wartości ulegają zmianie w miarę upływu lat, mogą one stanowić podstawę do wytycznych odnoszących się do projektowania stanowisk pracy dla starszych pracowników.
 • Rodzaje oświetlenia awaryjnego i cele jego stosowania (24)
  W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN 1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych, niezbyt jednoznacznych, zapisów zawartych w normach przedmiotowych, a także omówiono cele, wymagania i przykładowe zastosowania poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego: oświetlenia dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej (zapobiegające panice) i oświetlenia strefy wysokiego ryzyka. Przedstawiono także ogólne zasady umieszczania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wypadki i incydenty lotnicze - zmiana rozporządzenia
  • Obsługa zwierząt gospodarczych - bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - zmiana ustawy
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Czy należy rozwiązać umowę o pracę, nabywając prawo do emerytury, czy też nadal można pracować?
  • Czy trzeba składać do wniosku o emeryturę dodatkowe dokumenty, np. świadectwa pracy, skoro ZUS ma wszystko w systemie informatycznym?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  • Skóra nie zapomina
  • Ćwiczyć, wspinać się i grać bezpiecznie w dobrych okularach sportowych
  • Komputer rozpoznaje już mowę tak sprawnie jak człowiek
  • Wieczorne podjadanie szkodzi... skórze
  • Nocne oświetlenie zewnętrzne zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi
  • Bakteryjne emocje
  • Czynniki genetyczne atrakcyjne dla komarów
  • Dieta ma związek z zachowaniami negatywnymi