Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2017/10

 • Konferencja nt. bezpiecznej i świadomej pracy na wysokości (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Nowa generacja autobusów w polskich miastach
  • Samorządy na start!
  • NCBR wspiera polskie uczelnie
 • Bezpieczeństwo na widoku. Dobre praktyki w Asco Numatics w Łodzi (3)
  Asco Numatics Łódź to jeden z najnowszych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - organizacji zrzeszającej ponad 100 firm, które mogą się poszczycić wyjątkowo niskimi statystykami wypadkowości i wysokimi standardami bezpieczeństwa pracy.
 • Na forum o bezpieczeństwie. I Ogólnopolskie Forum BHP (6)
  • Roboty dopiero nadchodzą, nowotwory już tu są
  • Dyskusje panelowe
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie
  • Nowe rozporządzenie - wyższe wymagania w obszarze środków ochrony indywidualnej (8)
   • Zmiany przepisów prawnych dotyczących środków ochrony indywidualnej
   • Potrzeba badań laboratoryjnych
   • Działania organów nadzoru rynku
   • Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli
 • Ergonomiczne wymagania stawiane pojazdom samochodowym dla osób z niepełnosprawnościami (10)
  Samodzielne przemieszczanie się ma istotny wpływ na jakość życia każdego człowieka, jest to szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. W artykule przedstawiono wytyczne ergonomiczne dotyczące techniki przystosowywania indywidualnych samochodów do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy i pasażera. Opisywane rozwiązania osobno ujęto dla indywidualnych samochodów osobowych oraz osobno dla uniwersalnych samochodów do przewożenia dowolnego użytkownika wózka inwalidzkiego. Podsumowanie artykułu stanowi skonfrontowanie wytycznych z zasadami ergonomii.
 • Ergonomiczne rozwiązania techniczne dla osób z niepełnosprawnościami stosowane w transporcie zbiorowym (15)
  Współczesne środki transportu zbiorowego powinny uwzględniać potrzeby wszystkich ich użytkowników. W artykule przedstawiono wytyczne techniczne zgodne z wymaganiami ergonomii, dotyczące środków transportu publicznego. Przytoczono prawne wymogi dostępności transportu publicznego dla osób o specjalnych potrzebach. Opisano główne obszary problemowe, a następnie zestawiono ich opis z zasadami projektowania uniwersalnego. Powołano liczne aktualne źródła wiedzy przydatne do identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł zamyka otwarty katalog przykładowych rozwiązań ergonomicznych.
 • Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością (20)
  Artykuł poświęcony jest tematyce aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, wykluczanych z rynku pracy. Możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne są bardzo ograniczone, a tymczasem aktywność zawodowa może przynieść korzyści ekonomiczno-społeczne dla osoby z niepełnosprawnością, jak i dla społeczeństwa. Jedną z możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy jest model zatrudnienia wspomaganego, który scharakteryzowano w artykule. Jednocześnie omówiono koncepcję zatrudnienia dostosowanego do potrzeb, strategię planowania kariery zawodowej, a także funkcję trenera pracy.
 • Dwupłytowa struktura aktywna do ograniczania transmisji hałasu przez obudowy i przegrody dźwiękoizolacyjne (24)
  Obudowy dźwiękoizolacyjne są jednym z podstawowych środków technicznych, stosowanych powszechnie do ograniczania hałasu. Izolacyjność przegród pasywnych maleje jednak ze spadkiem częstotliwości dźwięku. Izolacyjność w zakresie niskich częstotliwości może być zwiększona poprzez zastosowanie aktywnych metod redukcji hałasu. W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania dwupłytowej struktury aktywnej do ograniczania transmisji hałasu przez przegrody. Do sterowania przegrodą wykorzystano algorytm z ekstrapolacją sygnału błędu w oparciu o sygnały z przetworników drganiowych. Przedstawiono wyniki badań struktury na stanowisku laboratoryjnym.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
 • Odpowiadamy na pytania (31)
  • Jak długo trzeba będzie czekać na decyzję emerytalną, gdy wszyscy uprawnieni klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożą wnioski o emeryturę we wrześniu i październiku 2017 roku?
  • Czy wyliczenie kapitału początkowego jest niezbędne do ubiegania się i złożenia wniosku o emeryturę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)