BHP w Firmie 2019/01

 • Temat numeru: Poznaj sposoby na eliminację stresu w pracy
  Stres związany z pracą stanowi jedno z najbardziej znaczących zagrożeń zawodowych w obszarze obciążenia psychicznego występującego na stanowisku pracy. Może prowadzić do chorób i urazów. Dotyka on około 28% pracowników. Stanowi jednocześnie jeden z najtrudniejszych czynników do kontroli ze względu na brak praktycznej możliwości konstruowania wskaźników dopuszczalnego narażenia na zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy, jak się to dzieje w przypadku szkodliwości fizycznych czy chemicznych.
 • Warunki pracy
  • Czy wiesz, jakie zagrożenia występują przy prowadzeniu prac z użyciem rusztowań budowlanych
   Informacje dotyczące planu bioz powinny być zawarte w ogłoszeniu, które należy umieścić na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. W ogłoszeniu tym trzeba opisać także przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach.
 • Prawa i obowiązki
  • Czy znasz prawa i obowiązki pracodawców i pracowników budowy
   Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie i w każdym innym miejscu wykonywania pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Przepisy Kodeksu pracy nałożyły na pracodawcę obowiązek chronienia zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu w tym celu osiągnięć nauki i techniki.

BHP w firmie - cały wykaz