Dozór Techniczny 2015/03


 • Zawód inspektor, czyli kogo potrzebuje i ile płaci Urząd Dozoru Technicznego
  W tym roku UDT planuje zatrudnienie 50 nowych inżynierów. Specjaliści z jakich dziedzin są najbardziej poszukiwani? Jakie wymagania powinien spełnić przyszły inspektor? Jakie profity wiążą się z pracą w urzędzie i na czym polega specyfika tego zawodu? Rosnąca z roku na rok liczba urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu sprawia, że potrzebnych jest też coraz więcej specjalistów. Tylko w ubiegłym roku przybyło aż 45 tys. nowych urządzeń podlegających dozorowi. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego musimy zwiększyć zatrudnienie....
 • Pedagogika oceny wizualnej wadliwości połączeń spawanych
  W dzisiejszych czasach sfilmowanie metody wykonywania złącz spawalniczych, aby przekazywać zleceniodawcy pliki z zapisem dokumentacji spoin, za pomocą kamer w telefonach komórkowych nie stanowiłoby większego problemu. Tak się postępuje podczas walidacji wykonania przetopów w przemyśle farmaceutycznym. Dlaczego więc Urząd Dozoru Technicznego nie wprowadza informatyki do rozpoznawania obrazów spoin, a certyfikuje szkolonych kontrolerów badań wizualnych? Odpowiedź jest prosta. Człowiek widzi bardziej mózgiem niż optyka, a informatyka widzi tylko optyka. Może z tego względu kanadyjska firma Servo-Robot Group opracowała urządzenie laserowe do skanowania przestrzennego geometrii rowka przed spawaniem (w celu korekty parametrów podczas spawania zrobotyzowanego) i do skanowania przestrzennego geometrii złącza w trakcie spawania robotem. W artykule skupiono się na "programowaniu mózgu" kontrolera jakości (duża powtarzalność wyników badań) i na algorytmach komputerowej diagnostyki spoin.
 • Pieniądze z powietrza, czyli jak zarobić na odnawialnych źródłach energii
  W najbliższych latach w Polsce będzie rósł udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym bilansie energetycznym kraju. Przynajmniej tak wynika z polityki Unii Europejskiej i polskich zobowiązań. W dokumentach rządowych wiodąca pozycję wśród OZE zarezerwowano dla energii wiatrowej.
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotłów BB1150 na podstawie analizy ryzyka
  W referacie opisano system diagnostyczny dla kotłów K3-K6 zintegrowany z bazą danych ekonomicznych zawierającą m.in. koszty usuwania nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych oraz wartość produkcji.