Dozór Techniczny 2015/04


 • Ocena stanu materiału walczaków i komór kotłów
  Zdecydowana większość blików energetycznych w Polsce przekroczyła obliczeniowy czas eksploatacji wynoszący 100 tys. godzin. Okres ten wynika z zastosowanej do obliczeń czasowej wytrzymałości na pełzanie. Znaczna część tych bloków przekroczyła również czas eksploatacji 200 tys. godzin. Przedłużenie czasu eksploatacji poza obliczeniowy 100 tys. godzin zostało dokonane na podstawie metody obliczeniowej opartej na danych wytrzymałościowych na pełzanie dla 200 tys. godzin oraz pozytywnych wynikach kompleksowych badań diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań elementów krytycznych części ciśnieniowej kotłów i turbin.
 • Kontrola agresywności korozyjnej środowisk wodnych i monitorowanie korozji w obiegach wodnych, zwłaszcza w środowiskach płynów chłodniczych opartych na mieszaninach wodno-glikolowych
  Korozja stalowych instalacji chłodniczych wypełnionych płynami glikolowymi może stwarzać nie tylko zagrożenie dla integralności i funkcjonowania samej instalacji, lecz także w przypadku wycieku może spowodować skażenie produktu lub środowiska, zwłaszcza jeśli wyciekające medium zawiera toksyczny glikol etylenowy. Aby w porę zapobiegać tego rodzaju awariom korozyjnym, niezbędne staje się wprowadzenie monitoringu korozyjnego.
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy - przydatny, lecz wymagający pomocnik
  Jaki wózek widłowy wybrać? Nowy czy używany? Akumulatorowy, diesel czy LPG? Ile to kosztuje? Wybór niczym na rynku samochodowym, zresztą producenci i marki często ci sami. Jednak nie tylko sam wybór jest problemem, równie ważne, jeśli nie najważniejsze, jest umiejętne użytkowanie tego skomplikowanego sprzętu. Skutki zlekceważenia nawet podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą być tragiczne.
 • Możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do oceny wadliwości przełomów i rozpoznawania struktur metalograficznych połączeń spawanych
  Obecnie technika pozwala filmować złącza spawalnicze za pomocą kamer w telefonach komórkowych i dzięki internetowi określać komputerowo wadliwość spoin. W artykule na przykładzie algorytmu humanistycznego i praktycznego sposobu wykrywania struktur mikroskopowych omówiono problemy informatyczne i sieci neuronowe, za pomocą których można opisać działanie mózgu człowieka i zasymulować typy zdolności. Omówiono inspiracje językowe interpretacji obrazu oraz wady komputerowych systemów operacyjnych w diagnostyce w czasie rzeczywistym. Pokazano też sposoby oceny przełomów podczas egzaminu spawacza i omówiono tabele do szybkiej oceny wadliwości przełomów.
 • Dozór narciarskich wyciągów nie śpi nawet w letnie miesiące
  Na finiszu kadencji posłowie wzięli się do przygotowania przepisów mających ułatwić życie właścicielom wyciągów narciarskich. Zmiany mają przełożyć się na mniejsze obciążenia podatkowe i usunięcie barier dla nowych inwestycji. Warto się przyjrzeń, w jakim stanie technicznym są nasze wyciągi i koleje górskie, a także z jakimi problemami w zakresie dozoru borykają się ich właściciele.