Dozór Techniczny 2016/01


 • Korozja stali odpornych na korozje w środowiskach wodnych i profilaktyka antykorozyjna
  Niniejszy artykuł powstał w wyniku serii przypadków korozji stali odpornych na korozje w ostatnim roku. Stale te zwyczajowo zwane nierdzewnymi są używane masowo w przemyśle spożywczym i w ciepłownictwie. Celem artykułu jest omówienie przyczyn korozji i podanie wytycznych co do sposobów jej zapobiegania.
 • Spawanie stali nierdzewnych metodą MAG: gazów osłonowych?
  W przemyśle często się zdarza tak, że warsztaty, które zajmują się spawaniem klasycznych stali nierdzewnych muszą się zajmować spawaniem stali nierdzewnych o różnych składach chemicznych ze stalami austenitycznymi. Dzieje się tak nie tylko ze względu na rozwój materiałów lecz także, przede wszystkim ze względu na ceny niklu, które przez swoje wahania sprzyjają wykorzystaniu stali nierdzewnych zawierających mniej tego składnika, m.in. z serii AISI 200.
 • Doświadczenia i zamierzenia Pro Novum związane z przystosowaniem długo eksploatowanego majątku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 r.
  Program modernizacji bloków 200 MW rozpoczęty w 2010 r. zakłada, oprócz spełnienia wymagań prawnych, zwłaszcza w zakresie limitów emisji pyłów, SOx i NOx, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych, w horyzoncie ok. 350 tys. godzin. Dotyczy to zwłaszcza elementów krytycznych, które przekroczyły trwałość projektową.
 • Krajobraz po zmianie opłat. Miało nie być drożej. Niestety jest.
  Rok temu Ministerstwo Gospodarki zmieniło rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Sprawdzono, w jako sposób wpłynęło to na przedsiębiorców. Niestety, potwierdzają się nasze przewidywania, według wstępnych ocen w nowym modelu firmy płacą za dozór więcej.