Dozór Techniczny 2016/02


 • Każdy wypadek ma dużą nośność medialną
  Statystycznie, porównując inne grupy urządzeń technicznych, wypadków i awarii schodów i chodników ruchomych jest stosunkowo niewiele, co może stanowić potwierdzenie, że system zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w Polsce funkcjonuje właściwie. Czy tak popularne ostatnio schody ruchome i chodniki ruchome, zanim zostaną włączone do eksploatacji, wymagają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? Eksploatacja wielu urządzeń technicznych, do których zaliczamy m.in. schody i chodniki ruchome, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach jest objęta postanowieniami krajowych przepisów. W Polsce schody i chodniki ruchome na etapie eksploatacji podlegają dozorowi technicznemu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 • Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie
  W pracy przedstawiono wyniki badania makroskopowych elementów maszyn i pojazdów uszkodzonych eksploatacyjnie lub awaryjnie. Na podstawie wyglądu i umiejscowienia przełomu można wnioskować o przyczynach zniszczenia elementów. Uszkodzenia mają charakter przełomów doraźnych, zmęczeniowych, a także powstałych na skutek zmęczenia cieplnego.
 • Badania magnetyczne lin dźwigowych w aspekcie wymagań dozorowych - nowe
  Wyłączane z eksploatacji kopalnie odchodzą od działalności wydobywczej na rzecz turystycznej. Chodniki dostosowywane są do spełniania funkcji tras turystycznych. Duże natężenie ruchu wymaga zastosowania urządzeń transportowych zapewniających bezpieczny i komfortowy transport. Konieczne jest też zapewnienie możliwości transportu osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż dźwigów osobowych okazał się mniej kosztowny niż tradycyjny wyciąg szybowy przeznaczony do transportu ludzi. Dodatkowo koszt eksploatacji w dłuższym okresie może okazać się niższy ze względu na zastosowanie najnowszej generacji napędów i podzespołów. Instalowanie dźwigów w obszarach przemysłowych, w których dotychczas nie funkcjonowały, powoduje konieczność dostosowania ich wymogów związanych z dozorem, badaniami i próbami, jakim podlegają ich elementy podczas eksploatacji do nowych warunków pracy.
 • Schody ruchome to ułatwienie dla pieszych i sprytny sposób na zwiększenie obrotów
  Ponad 40-krotnie wzrosła w Polsce w ostatnich latach liczba schodów i chodników ruchomych. Tak wynika z danych Urzędu Dozoru Technicznego. W 1995 r. było zaledwie 79 takich urządzeń, a w 2015 r. już ponad trzy tysiące. Schody i chodniki ruchome to jeden z najszybszych i najbardziej komfortowych sposobów transportu osób na niewielkich odległościach na zewnątrz lub wewnątrz budynków, nawet przez 24 godziny na dobę.
 • Możliwości zastosowania techniki kosmicznej
  W artykule omówiono wykonane dla techniki kosmicznej i wykorzystujące zmysł dotyku interfejsy do połączenia mózgu z komputerem. Urządzenie Elektroftalm za pomocą 300 igieł wibrujących odpowiednio do pikseli kamery cyfrowej na czole niewidomego umożliwiało widzenie.