Dozór Techniczny 2016/03


 • Fizyka topienia łukiem elektrycznym
  W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Metodyka dzieli się na dwa główne stadia działania, gdzie pierwszy jest skierowany na wypracowanie techniki spawania pozwalającej uzyskać zadowalające technologicznie złącze, a drugi na optymalizacji przebiegu procesu i podniesieniu jego efektywności. Zarówno technolog, jak i operator procesu zrobotyzowanego w trakcie ustalania konkretnych wielkości wchodzących do procesu spawania bazują przede wszystkim na obserwacji in situ, interpretując obraz z filtra maski spawalniczej, na bieżąco reagując i zmieniając kolejne wartości prądowe i wielkości odpowiadające fizyce spawania.
 • XVI Konferencja Naukowo-Techniczna - Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń
  W dniach 18-20 maja 2016 r. w Hotelu Stok w Wiśle-Jawornik odbyła się zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum sp. z o.o. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Udział chemii energetyczne we wzroście efektywności urządzeń".. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Tauron Wytwarzanie S.A., Urzędem Dozoru Technicznego oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie Grupa Chemiczna. Patronat medialny sprawowały czasopisma: "Energetyka", "Dozór Techniczny", "Przegląd Energetyczny", "Energetyka Cieplna i Zawodowa", "Chemia Przemysłowa i Nowa Energia" oraz portal Elektroenergetyka i Przemysł on-line. Konferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających już ponad 30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików - energetyków zatrudnionych w jednostkach energetyki zawodowej i przemysłowej ze specjalistami krajowych oraz zagranicznych firm działających w branży energetycznej a także przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych zgromadziła ponad 170 uczestników.
 • Badania złączy doczołowych rur ze stali bainitycznej 7CrMoVTiB10(T24) stosowanej do wytwarzania elementów kotłów na parametry nadkrytyczne
  Dynamiczny rozwój stali stosowanych w energetyce do budowy elementów kotłów o parametrach nadkrytycznych stwarza nowe wyzwania spawalnicze. Każda nowa stal, która zostaje zastosowana w elementach ciśnieniowych kotłów energetycznych, musi przejść wiele prób, szczególnie jeśli chodzi o gięcie i spawanie, aby możliwe było opracowanie technologii umożliwiających bezproblemowe wykonanie oraz montaż instalacji kotłowych. Przykładem takiej stali jest 7CrMoVTiB10-10 znana również jako T/P24. W publikacji scharakteryzowano badany materiał, omówiono proces przygotowania próbek do spawania, wykorzystano materiały dodatkowe, a także przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz mechanicznych wykonanych złączy. W zakończeniu artykułu omówiono także problemy, które pojawiły sią przy wykonywaniu omawianych złączy.
 • Transportowy Dozór Techniczny pod lupą Najwyższej Izby Kontroli
  Poszczególne jednostki TDT są dobrze zorganizowane, pracownicy mają wymagane kwalifikacje, a wyposażenie do prowadzenia badań dozorowych zapewniało rzetelność pomiarów. Jednak w ocenie NIK ten potencjał nie został w pełni wykorzystany. Brak monitoringu ważności decyzji zezwalających na eksploatacje urządzeń zarejestrowanych w ewidencji TDT powoduje, że część z 37 tys. urządzeń nie mających ważnych badań technicznych mogła być nielegalnie użytkowana i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
 • Wyszkolenie operatora wózka widłowego nie musi być kosztowne
  Własny magazyn i pojazdy do transportu to tylko połowa sukcesu. Trzeba jeszcze mieć przeszkolony personel, a z tym bywają kłopoty. Jeśli na rynku brakuje ludzi z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych, trzeba kandydatów do pracy skierować na szkolenie. To może kosztować sporo ponad 1000 zł od osoby. Są jednak sposoby, by nie ponosić aż takich kosztów, można np. skorzystać z dofinansowania z powiatowych urzędów pracy.