Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2011/06-04

 • Zaproszenie na IV Konferencję naukową w Katowicach (2)
 • Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy (3)
 • W Łodzi powstał Oddział SOP (6)
 • Stowarzyszenie Ochrony Pracy miało rację! (7)
 • Opinia SOP w sprawie nowelizacji ustawy o PIP (8)
 • Dokąd zmierzasz Inspekcjo Sanitarna (9)
 • Nowe przypisy wybrane z Dz. U. nr 1-70 z 2011 r. (11)
 • Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań (12)
 • Wymagania bhp dla widowisk i artystów (13)
 • Do i od Ministra Gospodarki (14)
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych (15)
 • Warunki stosowania promieniowania jonizującego w medycynie (16)
 • Kodeks etyki inspekcji pracy (16)
 • Normy zharmonizowane dotyczące bezpieczeństwa (17)
 • Krajowa Rada Sądownictwa zmieniła stanowisko (18)
 • Zaproszenie na TV Kongres BHP (21)
 • III Forum Ergonomiczne (22)
 • Słowniczek inspektora bhp: P (23)