Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2011/07-09

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi (2)
 • Obowiązek szkolenia i badań lekarskich osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (3)
 • Dostosowanie ustawy o systemie oceny zgodności do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 (3)
 • Rzeczoznawcy do spraw bhp na cenzurowanym (4)
 • IV konferencja naukowa: "Praca - Środowisko - Bezpieczeństwo" (5)
 • Niebezpieczne wyładowania elektrostatyczne (6)
 • Nowe przepisy wybrane z Dz. U. nr 71-130/2011 r. (8)
 • Konferencja w elbląskim browarze (10)
 • Warunki pracy osób niepełnosprawnych (10)
 • Instruktaż wstępny (12)
 • Porozmawiajmy o Państwowej Inspekcji Pracy (14)
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy - przy realizacji filmów (17)
 • Twoje pytanie - nasza odpowiedź (18)
 • Nowa, kolejowa służba medycyny pracy (18)
 • Rozporządzenie sprzed prawie 60 lat (19)
 • Odpowiedzialność za prędkość wózków jezdniowych w zakładzie (20)
 • Ocena ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy (22)
 • Słowniczek inspektora bhp (22)