Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2011/10-12

 • XII Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy (2)
 • Wystąpienie SOP do Premiera (3)
 • Wewnętrzna, czy zewnętrzna służby bhp (4)
 • Dzień Pracownika Służby BHP (5)
 • Nowe przepisy wybrane z Dz. U. nr 131-210 z 2011 r. (7)
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne (10)
 • Zmiany w Kodeksie pracy (11)
 • Zmiany w kompetencjach PIP (12)
 • Obowiązywanie rozporządzeń i dyrektyw UE (14)
 • Praca na wysokości (15)
 • Bezpieczeństwo podczas imprez masowych (17)
 • Z badań IMP w Łodzi (19)
 • Twoje pytanie - nasza odpowiedź (20)
 • Do Ministerstwa Pracy (21)
 • Słowniczek inspektora bhp (22)