Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2013/01

 • Spotkanie w Centralnym Punkcie Informacyjnym Fundusz Europejskich (2)
 • Nagrody Głównej Inspektor Pracy (3)
 • Dr Halina Ćwirko (5)
 • Nowe przepisy (6)
 • Nowy zestaw narzędzi on-line (7)
 • Norma PN-ISO 26000 (8)
 • Plan kontroli PIP na 2013 r. (9)
 • Podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (10)
 • Epidemia XXI wieku (11)
 • Twoje pytanie (12)
 • Praca w "szczególnych warunkach" (13)
 • Wpływ wibracji (14)
 • Normy zharmonizowane (15)
 • Audytor bezpieczeństwa (16)
 • Konsultacje (17)
 • 55-lecie służby bhp (18)
 • Narażenie na aerozol bakteryjny (19)
 • BHS funkcjonariuszy (20)
 • Rzeczoznawcy bhp (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: S (22)