Inspektor Pracy 2016/07-08

 • W Sejmie RP (3)
 • Pozytywna ocena sprawozdania za rok 2015 (4)
  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 4 lipca 2016 r. w siedzibie sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2015. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła poświęcenie i zaangażowanie inspektorów pracy w wypełnianie ustawowych zadań.
 • Mianowanie inspektorów pracy (5)
  Absolwenci 67. aplikacji znowu razem zasiedli w ławkach Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. 24 czerwca 2016 r. złożyli uroczystą przysięgę inspektorską i dostąpili pierwszego awansu.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (6)
  Wysoka ocena wykonania budżetu; Projekt NOMAD; Bezpieczna wieś w oczach dzieci; W systemie IMI; Rada Dialogu Społecznego; W "Solidarności"; Genetycznie zmodyfikowane; U pracodawców; Delegowanie pracowników; W gdańskim ZOO; Zakończenie Akademii SIP
 • Zmiana w warszawskim okręgu (9)
 • Zastępca szefa okręgu w Białymstoku (9)
 • Wsłuchujemy się w głos inspekcji (10)
  Rozmowa ze Stanisławem Szwedem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Nagrodzeni (12)
 • Zasady to nie pusty zapis (12)
 • Za osiągnięcia w pracy (14)
 • Ta praca wciąż rozwija (14)
  Rozmowa z Patrycją Potocką-Szmoń, starszym inspektorem pracy - specjalistą, koordynatorem Sekcji Prawnej oraz Markiem Rynkiewiczem, nadinspektorem pracy z Sekcji Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, którzy znaleźli się wśród nagrodzonych przez głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (16)
  Nowe rozwiązania wprowadzone do Kodeksu pracy dają rodzicom dużo większą niż dotychczas możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych z obowiązkami rodzinnymi.
 • Jak bronić się przed roszczeniami pracodawcy? (19)
  Odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzenie szkody pracodawcy nie zawsze musi się wiązać z koniecznością zapłaty wysokiego odszkodowania, nawet jeżeli wyrządzona szkoda była znaczna. Warto poznać przesłanki, które mogą skutecznie ochronić pracownika przed roszczeniami pracodawcy.
 • Rzeczywistość czy idee fixe? (22)
  Egzekwowanie minimalnych warunków pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług stanowi "próbę sił" polskich inspektorów pracy w trakcie czynności kontrolnych. Zagadnienie jest wyjątkowo trudne do rozstrzygnięcia, ponieważ bardzo często zapytania i roszczenia kierowane są przez osoby, które już zakończyły świadczenie pracy za granicą.
 • Rzeźby piły piłą w Pile (27)
  Pokaz maszyn leśnych oraz środków ochrony indywidualnej dla pilarzy i pracowników leśnych - Regionalny konkurs drwali
 • Zmagania drwali (28)
 • Odpowiedzialność służby bhp (30)
  W zakładzie produkcji drzewnej doszło do ciężkiego wypadku, jakiemu uległa stażystka. Kontrola wykazała, że maszyna, przy obsłudze której doszło do zdarzenia, nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności, a poszkodowana nie odbyła wymaganych szkoleń bhp. Jednak w ocenie pracownika służby bhp to właśnie poszkodowana ponosi odpowiedzialność za wypadek.
 • Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna (34)
  Dlaczego stolarnie i tartaki? Planowane działania; Co w kolejnych latach
 • Kontrole z zakresu nadzoru rynku (36)
  Przepisy Unii Europejskiej określające wymagania zasadnicze dla wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddanych do użytku zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 maja 2004 r. Wymagania te odnoszą się do wyrobów stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.
 • Zabójcza niefrasobliwość (39)
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy (40)
  Stres zawodowy z każdym rokiem traktowany jest z większą powagą. Zaczyna się w nim dostrzegać realne zagrożenie efektywności pracy, zysków na poziomie organizacji, zdrowia na poziomie pracownika. Powoli rośnie świadomość pracodawców w tym zakresie, zauważają oni potrzebę przeciwdziałania stresowi i innym zagrożeniom psychospołecznym, a także podejmowania działań na poziomie organizacji.
 • Instytucje partnerskie za granicą. Luksemburg (42)
 • Mały też potrafi wiele (45)
  Na najkorzystniejszy w ostatnich kilkunastu latach wynik OIP w Zielonej Górze, związany ze spadkiem m.in. liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wskaźnika częstości wypadków i chorób zawodowych, niewątpliwie duży wpływ miało zaangażowanie zespołu w poprawę stanu ochrony pracy w Lubuskiem.
 • Odzyskane należności, przekształcone umowy (49)
 • Wizytacje gospodarstw rolnych (50)
 • XXIII Ogólnopolski Rajd Pracowników PIP (52)
 • Biblioteka (55)
 • Śmiertelne przygniecenie (56)