Inspektor Pracy 2016/09

 • W Sejmie RP
  • Poparcie dla walki z nielegalnym zatrudnieniem (3)
   Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  Społeczni inspektorzy; Master Truck 2016; Targi w Bratoszewicach; Na "Przystanku Woodstock"; Szkolenie budowlańców; Leśnicy na olimpiadzie; Zawody dekarzy; Bezpieczne gospodarstwo
 • Komisje przyjmują sprawozdanie (6)
  Połączone komisje sejmowe, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. przyjęły sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.
 • Druga strona medalu (7)
  Rozmowa z Małgorzatą Porażyńską, okręgowym inspektorem pracy w Bydgoszczy
 • Jak bronić się przed roszczeniami pracodawcy? (9)
  Pracownik, który wyrządził szkodę pracodawcy, może odpowiadać na zasadach ogólnych lub na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Dla pracownika ma to niebagatelne znaczenie, bowiem przepisy o odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych są dla niego bardziej korzystne.
 • Opieka nad dzieckiem (14)
  Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem to instytucja prawna, która jest wykorzystywana w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Została ona uregulowana w art. 188 Kodeksu pracy.
 • Na fali pierwszej pracy (18)
  Zakończyła się kolejna edycja kampanii Państwowej Inspekcji Pracy adresowanej głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej, która podejmowała pracę sezonową, także podczas wakacyjnych wyjazdów. Przedstawiciele inspekcji pracy udzielali porad prawnych, prowadzili akcje informacyjno-promocyjne, a także kontrole legalności zatrudnienia. Pionierem kampanii "Na fali pierwszej pracy", związanej z programem edukacyjnym PIP "Kultura bezpieczeństwa", był Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Dołączyły do niego Olsztyn, Gdańsk, Kraków i Katowice.
 • Mandat karny za utrudnianie kontroli (20)
  Dwupoziomowa ochrona czynności kontrolnych PIP, ze strony Kodeksu pracy oraz prawa karnego, zmusza do postawienia pytania, czy w przypadku utrudniania lub udaremniania kontroli dochodzi do popełnienia przestępstwa czy może tylko wykroczenia. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna dla inspektora pracy, albowiem od prawidłowej kwalifikacji tego czynu zależy poprawność reakcji na jego popełnienie.
 • Budowle hydrotechniczne (24)
  W najbliższych latach planowana jest rozbudowa infrastruktury żeglugi śródlądowej oraz kontynuowanie poważnych robót hydrotechnicznych, m.in. na Opolszczyźnie. Istotne więc jest zwrócenie uwagi na specyficzne, bo dotyczące jedynie tych budów, uwarunkowania, mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych robót na budowlach hydrotechnicznych.
 • Efektywność i wymierne rezultaty. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. (29)
  Jednym ze znaczących osiągnięć, jakimi może pochwalić się OIP w Gdańsku, jest poprawa warunków pracy na sztandarowych budowach województwa, m.in. stadionu piłkarskiego na Euro 2012, która może być wzorem współpracy inspekcji z inwestorem i generalnym wykonawcą. Cel, jakim było zero śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy, został osiągnięty dzięki bardzo dobrej organizacji budowy pod względem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Instytucje partnerskie za granicą. Holandia (33)
 • biblioteka (35)
 • Wieloszczeblowy system odpowiedzialności (36)