Inspektor Pracy 2016/12

 • W Sejmie RP
  • Czas pracy maszynistów na Radzie Ochrony Pracy (3)
   Na posiedzeniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Sejmu ROP zapoznała się z raportem państwowej Inspekcji Pracy "Bezpieczeństwo pracy na kolei - przestrzeganie przepisów o czasie pracy". Powstał on w oparciu o wyniki tegorocznych kontroli czasu pracy maszynistów zatrudnionych u przewoźników kolejowych.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Starzenie się pracowników
  • Na zjeździe "Solidarności"
  • Z Okręgowym Urzędem Górniczym
  • Spotkanie z ministrem energii
  • Na Podbeskidziu
  • Nakaz płacowy na dwa miliony złotych
  • O sektorze rolniczym
  • Nowi szefowie okręgów
  • Choroby cywilizacyjne a praca
 • Wręczono nagrody głównego inspektora pracy (6)
  Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIII edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
 • Gala na Zamku Królewskim (18)
 • Rozmowy z laureatami konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" oraz nagrody im. H.Krahelskiej (20)
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (22)
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednym z dwóch sposobów na szybkie rozwiązanie stosunku pracy. Drugim sposobem jest oczywiście obopólna zgoda, tj. porozumienie stron. W tym przypadku zagadnienie wymaga tylko prostego wyjaśnienia - zgadzamy się na rozwiązanie umowy o pracę, więc ją rozwiązujemy. Tematem znacznie bogatszym w wątpliwości było i zawsze będzie rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem art. 52 Kodeksu pracy. Prześledźmy stosowanie tego artykułu w ostatnim czasie.
 • Wypadki niepracownicze (24)
  Zatrudnienie niepracownicze jest coraz bardziej powszechne. Niestety gdy przy jego wykonywaniu zdarzy się wypadek, sytuacja osób poszkodowanych bywa bardzo zła. Wiele zależy od rodzaju umowy będącej podstawą takiego zatrudnienia.
 • Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy (26)
  Pojawił się zupełnie nowy problem: kolonie mikroorganizmów mogą rozwijać się wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków, a z tych instalacji, razem z przepływającym powietrzem, mogą przemieszczać się do wszystkich pomieszczeń. Aby zapobiec takim zjawiskom, należy utrzymywać wszystkie instalacje w odpowiednim stanie higienicznym.
 • Eksplozja akumulatora trakcyjnego (30)
  W wyniku eksplozji akumulatora trakcyjnego, służącego do napędu wózków jezdniowych podnośnikowych, podczas jego ładowania, ucierpiał operator wózka jezdniowego.
 • Wrażliwi na zagrożenia (31)
  Rozstrzygnięto VIII wojewódzki konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, któremu patronowali wojewoda Zbigniew Rau oraz marszałek województwa Witold Stępień. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
 • Nowości wydawnicze (32)
 • Nagrody dla dziennikarzy (33)
 • Biblioteka (35)
 • Wybuch w komorze wędzarniczej (36)