Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/13

 • O tym się mówi
  • Dopuszczenie do pracy będzie wymagać pisemnego potwierdzenia umowy
 • Temat miesiąca
  • Jak delegować pracowników w ramach świadczenia usług na nowych zasadach
 • Prawo Pracy
  • Jakie uprawnienia przysługują pracownikom w razie urodzenia kolejnego dziecka podczas urlopu związanego z rodzicielstwem
  • Jak długo należy przechowywać w aktach osobowych zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej
  • Czy pracownicy mogą korzystać w pracy z prywatnych komputerów
  • Czy pracodawca może odmówić udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy
 • Wynagrodzenia
  • Jak opłacać pracę w godzinach nadliczbowych
  • Jak rozliczyć należności po zmarłym pracowniku, jeżeli nie zgłosili się jego spadkobiercy
  • Jak przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi samorządowej instytucji kultury
  • Czy miejsce parkingowe opłacone przez pracodawcę jest przychodem pracownika
 • ZUS
  • Kiedy zwrot kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu
  • Czy wynagrodzenie za dyżur należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku
  • Czy pracownik, który w trakcie wyjazdu integracyjnego zachorował, ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
  • Czy należy opłacać składki na FP za pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracownica jest chroniona przed wypowiedzeniem podczas przerw między poszczególnymi częściami urlopu rodzicielskiego
  • Czy pracodawca może zmienić pracownikowi wybrany przez niego sposób korzystania z wolnego na opiekę nad dzieckiem
  • Czy pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy ma prawo do ryczałtu za nadgodziny
  • Czy przed umową na zastępstwo można zatrudnić pracownika na umowę na okres próbny
 • Bezpieczna Praca
  • Czy należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe w razie ukąszenia pracownika przez kleszcza
 • Zatrudnianie Niepełnosprawnych
  • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu
  • Czy można zatrudnić niepełnosprawnego do pilnowania w nocy
 • Z Wokandy
  • Czy przepisy o służbie cywilnej są przeszkodą w ustaleniu istnienia stosunku pracy zleceniobiorcy
 • Działalność Socjalna
  • Kiedy pracownik powinien zwrócić świadczenie urlopowe
  • Czy sprzedaż domu wypoczynkowego jest przychodem zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Należności za czas zwolnienia od pracy
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Vademecum Kadrowego
  • W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
 • Płace i Rozliczenia
  • Jak uniknąć błędów przy wypełnianiu druku ZUS Rp-7