Inspektor Pracy 2018/03

 • W Sejmie RP (3)
  • O prewencji na Radzie Ochrony Pracy
  • Niebezpieczna praca drwala
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Ograniczenie handlu w niedziele
  • Rada Dialogu Społecznego o szkolnictwie zawodowym
  • Dla podejmujących pracę w Norwegii
  • O indywidualnych czynnikach
  • O polskich pracownikach w Holandii
  • Dyplomy dla mikroprzedsiębiorców
  • Szkolenie pilarzy
  • O problemach w delegowaniu
 • Na konferencji "Europa Karpat" (6)
  Główny Inspektor pracy Wiesław Łyszczek i szefowa rzeszowskiego okręgu Państwowej Inspekcji Pracy Barbara Kiełt 17 lutego 2018 r. wzięli udział w jubileuszowej, 20 edycji konferencji "Europa Karpat", zorganizowanej w Przemyślu z inicjatywy i pod patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
 • Z żałobnej karty (6)
 • Jak to się robi w Irlandii? (7)
  Wielokrotnie w "Inspektorze Pracy" ukazywały się relacje z wyjazdów studyjnych inspektorów pracy do bliźniaczych urzędów w innych krajach, nieczęsto jednak były to relacje "z pierwszej ręki". Prezentowany tekst powstał po ponad dwuletnim okresie pracy autora w charakterze inspektora w irlandzkim Urzędzie ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa.
 • Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych (10)
  Daleko idące zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadziła ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.
 • Orzecznictwo (16)
  • Najpierw urlop, potem zwolnienie z obowiązków
   Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie oznacza, że pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
 • O bezpieczeństwie z historycznej perspektywy (18)
 • Służba wojskowa a ochrona stosunku pracy (20)
  W przypadku powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub OT pracodawca powinien wypłacić mu odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Wypadki w gospodarstwach rolnych (26)
  Jeżeli weźmiemy pod uwagę procentowy udział poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim w ogólnej liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy (wg danych GUS za rok 2016), okaże się, że rolnictwo (bez rolnictwa indywidualnego) jest gałęzią gospodarki, w której dochodzi do wypadków śmiertelnych i ciężkich równie często jak w górnictwie i częściej niż w zakładach przemysłowych.
 • Z archiwum "Inspektora Pracy" (30)
 • Jak przeprowadzać wizytacje (30)
 • Kronika sądowa (31)
 • O uprawnieniach bez uprawnień (32)
  Konsekwentne działanie inspektora pracy doprowadziło do ukarania nieuczciwego lekarza, który mimo braku uprawnień wydawał zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowiskach wskazanych w skierowaniach na badania.
 • Biblioteka (35)
 • Można było zapobiec tragedii (36)
  Nieprawidłowa organizacja pracy doprowadziła do poparzenia łukiem elektrycznym pracownika firmy świadczącej usługi w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.