Inspektor Pracy 2018/10

  • W Sejmie
    • ROP o nadużywaniu umów zlecenia (3)
  • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
    • Dożynki Prezydenckie w Spale
    • Wizyta duńskiej delegacji
    • Przedstawiciele Ambasady Republiki Filipin
    • Skuteczna komunikacja
    • Bezpieczne gospodarstwa nagrodzone
    • Konkurs „Lodołamacze”
    • Polscy inspektorzy we Francji
    • Grupy robocze SLIC
  • Praca na urlopie macierzyńskim (7)
    Korzystanie z urlopu macierzyńskiego – czy szerzej urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – nie jest jednoznaczne z porzuceniem przez kobietę na ten czas aktywności zawodowej. Jednocześnie, co niezwykle istotne, jej zawodowa aktywność nie będzie skutkować utratą prawa do zasiłku macierzyńskiego.
  • Standardy bezpieczeństwa pracy (13)
    Wielu inspektorów pracy twierdzi, że nie może uregulować nakazowo różnych nieprawidłowości w kontrolowanym podmiocie z uwagi na brak szczegółowych przepisów. Niektórzy z nostalgią wspominają czasy, gdy wszystko było szczegółowo uregulowane w rozporządzeniach, dla każdej branży i sytuacji można było znaleźć stosowny przepis.
  • Państwowa Inspekcja Pracy na targach DREMA 2018 (17)
  • Wymagania zasadnicze. Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką (20)
    Do okręgowego inspektoratu pracy w Białymstoku wpłynęła skarga, w której pracownica poinformowała, że uległa wypadkowi  na stanowisku pracy przy obsłudze maszyny do zgrzewania torebek z folii, a pracodawca zamierza ukryć wypadek.
  • Odrzut materiału przy obsłudze obrabiarek do drewna (23)
    Obrabiarki do drewna to jedne z najniebezpieczniejszych maszyn, a urazy, które powodują, często eliminują pracowników z wykonywania dotychczasowych zawodów. Zdarzeniem generującym wiele wypadków jest odrzut obrabianego materiału, który dla operatorów może być tragiczny w skutkach.
  • Lubię wyzwania – wywiad ze starszym inspektorem pracy – specjalistą Beatą Gołębiewską z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy (28)
  • Brak bezpieczeństwa kosztuje (31)
  • Ujednostajnienie postępowania (32)
  • Warunki pracy muszą być bezpieczne (33)
  • Z żałobnej karty (35)
  • Tragedia podczas naprawy dźwignika (36)
    Brak wymaganych uprawnień pracownika dokonującego konserwacji i naprawy sprzętu oraz nieprzestrzeganie instrukcji doprowadziły do wypadku, w wyniku którego życie stracił 54-letni elektromechanik pojazdów samochodowych.

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz