Inspektor Pracy 2019/08

  • Wiadomości nie tylko z kraju (3)
  • Układy zbiorowe pracy – praktyczne problemy (6)
  • Potrącenia z wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (9)
  • Siła zespołu – rozmowa ze Zbigniewem Studzińskim, Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy (15)
  • Święto drwali w Pile – relacja (17)
  • Rywalizacja drwali – fotoreportaż (18)
  • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w świetle przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (20)
  • Żeby wakacje były bezpieczne (24)
  • Cenię grę w otwarte karty – wywiad z Franciszkiem Grześkowiakiem, emerytowanym, długoletnim Okręgowym Inspektorem Pracy w Zielonej Górze (26)
  • Oto jest moje dzieło. Przemyślenia emerytowanego inspektora pracy (30)
  • Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa pracy (32)
  • Śląsk Opolski 2019 – XXVI rajd pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (33)
  • Biblioteka (35)
  • Porażenie podczas wymiany izolatorów (36)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz