Lekarz Medycyny Pracy 2018/10

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy wrzesień 2018 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
  • Przepisy o badaniach lekarskich funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (2)
   Badania lekarskie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej nie były dotychczas regulowane odrębnym aktem prawnym. Podstawę do stworzenia takiego aktu dała dopiero ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej.
 • Zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (5)
  Podstawowa opieka zdrowotna odgrywa kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, ponieważ musi zapewnić wczesną diagnozę problemów zdrowotnych i profilaktykę. Od jej sprawności i skuteczności w ogromnym stopniu zależy efektywność całego systemu opieki medycznej. Problemy z finansowaniem, stałym rozwojem zasobów ludzkich oraz planami wdrożeń wskazują, że Polska wypada pod tym względem gorzej niż inne państwa europejskie. Zwiększenie efektywności ww. obszarów wymaga gruntownej zmiany uwarunkowań systemowych dotyczących roli Podstawowej Opieki Zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia, co uzasadnia wdrożenie odpowiedniej ustawy.
 • Stwierdzenie przewlekłego zapalenia ścięgna i jego pochewki u pracownika biurowego (7)
  Pod pozycją 19.1 wykazu chorób zawodowych figuruje przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki o etiologii zawodowej. W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie tego typu choroby zawodowej u pracownika biurowego? Co należy do głównych czynników wywołujących przeciążenie układu ruchu?
 • Stwierdzenie zespołu rowka nerwu łokciowego u pracownika budowlanego (9)
  Pod pozycją 20.2 wykazu chorób zawodowych figuruje przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego wywołana sposobem wykonywania pracy – zespół rowka nerwu łokciowego. W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie tego typu choroby zawodowej u pracownika budowlanego? W jakiej sytuacji można mówić o takiej monotypii pracy, która obciąża organizm w taki sposób, aby doprowadzić do tej choroby zawodowej?
 • Błonica, tężec, krztusiec – przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka (12)

Lekarz Medycyny Pracy - cały wykaz