Lekarz Medycyny Pracy 2016/11

  • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych (4)
  • Czynniki ryzyka rozwoju zespołu cieśni nadgarstka (6)
  • Stwierdzenie choroby zawodowej narządu głosu u nauczyciela akademickiego (8)
  • Projekt zmian dotychczas obowiązujących "wskazówek metodycznych" do przeprowadzania badań okresowych. Błędy i niejasności ale nie to jest najgorsze (10)
  • Czy dopuszczenie do podania pacjentowi przebywającemu w szpitalu przeterminowanego leku przez lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę lekami stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego (14)