Lekarz Medycyny Pracy 2017/01

W tym numerze publikujemy pierwszą część artykułu poruszającego ważną kwestię, a mianowicie znaczenie dokładnego uzasadnienia treści orzeczenia lekarskiego. Problematyka została omówiona na konkretnym przykładzie pacjentki skierowanej do Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej WOMP CP-L w Łodzi w celu wykonania badań i wydania orzeczenia czy istnieją podstawy do rozpoznania pylicy azbestowej płuc.

 

  • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy - listopad 2016 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (3)
  • Stwierdzenie choroby zawodowej alergicznego kontaktowego zapalenia skóry u konserwatora zatrudnionego w elektrowni (4)
  • Choroba zawodowa astmy oskrzelowej u pracownika zatrudnionego w zakładzie mieszanek mlecznych (7)
  • Znaczenie dokładnego uzasadnienia treści orzeczenia lekarskiego. Dla nas wszystko jest oczywiste, ale dla innych być nie musi. Część 1 (11)