Lekarz Medycyny Pracy 2017/02

W tym numerze publikujemy drugą część artykułu poruszającego ważną kwestię, a mianowicie znaczenie dokładnego uzasadnienia treści orzeczenia lekarskiego. Problematyka została omówiona na konkretnym przykładzie pacjentki skierowanej do Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej WOMP CP-L w Łodzi w celu wykonania badań i wydania orzeczenia czy istnieją podstawy do rozpoznania pylicy azbestowej płuc.

 

  • Przegląd nowych aktów prawnych (1)
  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (3)
  • Borelioza jako choroba zawodowa pracownika naukowego zatrudnionego na uniwersytecie (4)
  • Rozpoznanie choroby zawodowej narządu słuchu - rozbieżności w orzeczeniach lekarskich (6)
  • Znaczenie dokładnego uzasadnienia treści orzeczenia lekarskiego. Dla nas wszystko jest oczywiste, ale dla innych być nie musi. Część 2 (9)
  • PN-N-18002:2011 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (12)