Lekarz Medycyny Pracy 2017/04

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy luty 2017 r. (1)
  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Rz. P. z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 250)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Rz. P. z dnia 15 lutego 2017 r. poz. 266)
  • Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Rz. P. z dnia 28 lutego 2017 r. poz. 396)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. Rz. P. z dnia 28 lutego 2017 r. poz. 412)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego (Dz. U. Rz. P. z dnia 28 lutego 2017 r. poz. 413).
 • Rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (3)
  W dzienniku Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych Straży Granicznej (poz. 266), wydane na podstawie art. 75c ust. 16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Rz. P. z 2016 r. poz. 1643 z późn. zm.).
 • Rozpoznanie choroby zawodowej po upływie dłuższego okresu od ustania zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego (4)
  • W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie u pracownika choroby zawodowej, jeżeli jego zatrudnienie w warunkach narażenia zawodowego ustało wiele lat wstecz?
  • Jaki środek dowodzenia pozwala na stwierdzenie powstania objawów choroby zawodowej w wymaganym maksymalnym okresie po ustaniu zatrudnienia?
 • Rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej przy braku odpowiedniej dokumentacji (7)
  • Czy możliwe jest podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej jedynie z powodu braku dokumentacji, którą zobowiązany był prowadzić pracodawca?
  • Czy w takim przypadku można wykazać, że pomimo pracy w warunkach narażających na daną chorobę jej powstanie w konkretnym wypadku nastąpiło z innych przyczyn, niezwiązanych z wykonywaniem zatrudnienia?
 • Decyzyjność i odpowiedzialność. Pojęcia w pewnym stopniu pokrywające się, ale nie zawsze tożsame. (11)
  W ostatnim czasie lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad zakładami pracy zadają pytanie czym w istocie jest "stanowisko decyzyjne" i jak należy w kontekście przeprowadzanych badań profilaktycznych podchodzić do badań osób zajmujących takie stanowiska. Aktualne wskazówki metodyczne będące załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wyszczególniają "zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością" w grupie V- Inne czynniki - 1. Niekorzystne czynniki psychospołeczne.
 • "Depresja - Porozmawiajmy" (15)
  3 na 4 osoby cierpiące z powodu najcięższych objawów depresji nie otrzymują odpowiedniego leczenia.