Lekarz Medycyny Pracy 2017/05

 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy marzec 2017 r. (1)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem (Dz. U. Rz.P. z dnia 2 marca 2017 r. poz. 451)
  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie kwalifikacji (Dz. U. Rz. P. z dnia 3 marca 2017 r. poz. 468)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Rz. P. z dnia 8 marca 2017 r. poz. 497)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - prawo atomowe (Dz. U. Rz. P. z dnia 17 marca 2017 r. poz. 576)
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Rz. P. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 599)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. Rz. P. z dnia 29 marca 2017 r. poz. 664)
 • Stwierdzenie u pracownika zatrudnionego w hali udojowej choroby zakaźnej - leptospirozy (3)
  • Kiedy możliwe jest stwierdzenie u pracownika zatrudnionego w hali udojowej choroby zawodowej w postaci choroby zakaźnej lub pasożytniczej - leptospiroz?
  • Czy ma w tym przypadku znaczenie fakt, że w zakładzie pracy nie było wcześniej żadnych zachorowań na taką chorobę?
  • Czy sam kontakt w trakcie wykonywanej pracy z bydłem jest wystarczający, by uznać, że pracownik miał kontakt z leptospirami w środowisku pracy?
 • Zespół cieśni nadgarstka u pracownicy instytutu medycznego zatrudnionej na stanowisku salowej (6)
  • W wykazie chorób zawodowych pod poz. 20.1 figuruje choroba zawodowa - zespół cieśni nadgarstka. W jakim przypadku możliwe jest stwierdzenie tej choroby zawodowej u pracownicy zatrudnionej w instytucie medycznym na stanowisku salowej i dezynfektora w centralnej sterylizacji?
  • Czy czynności podejmowane na tego typu stanowisku mogą prowadzić do powstania zespołu cieśni nadgarstka?
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (7)
  W związku z prowadzonymi w Polsce pracami dotyczącymi zmian systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy warto zwrócić uwagę na Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia. Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności i Niezdolności do Pracy ma zadanie przeanalizowania działalności i funkcjonowania dotychczasowego systemu orzekania oraz opracowania projektu nowej ustawy.  Trudno przewidywać jakie zmiany zostaną wprowadzone i jak funkcjonować będzie nowy system.
 • Choroba zawodowa a prawa pacjenta. Lekarz - pacjent relacja nadrzędna w medycynie pracy (10)
  Choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym, co nie ulega żadnej wątpliwości. Nie mniej jednak z uwagi na uregulowania odrębne jakie obowiązują w odniesieniu do tej kategorii chorób, nie przestaje być chorobą w znaczeniu definicji tego zjawiska. Podkreślenia wymaga, iż te same jednostki chorobowe jakie są wskazane w wykazie chorób zawodowych i mogą być rozpoznane jako choroby zawodowe, występują również w populacji generalnej, może zapaść na nie każdy człowiek i nie będzie się to wiązało z żadnymi uprawnieniami czy przywilejami.
 • Kleszcze jako przyczyna chorób zawodowych leśników i rolników (12)
  Kleszcze należą do pasożytów zewnętrznych ludzi i zwierząt szeroko rozpowszechnionych w świecie. Zamieszkują różne środowiska, zarówno wilgotne tropiki, jak i pustynie. Opisano 800 gatunków kleszczy, z czego 80 posiada znaczenie medyczno-weterynaryjne.