Lekarz Medycyny Pracy 2017/06


 • Przegląd nowych aktów prawnych w zakresie medycyny pracy - kwiecień 2017 (1)
  • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szczególności dotyczących diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Rz. P. z dnia 12 kwietnia 2017 r. poz. 767)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Rz. P. z dnia 14 kwietnia 2017 r.)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Rz. P. z dnia 14 kwietnia 2017 r. poz. 786)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (Dz. U. Rz. P. z dnia 19 kwietnia 2017 r. poz. 796)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. Rz. P. z dnia 20 kwietnia 2017 r.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. Rz. P. z dnia 25 kwietnia 2017 r. poz. 831)
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Rz. P. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836)
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Rz. P. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 844)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Rz. P. z dnia 27 kwietnia 2017 r. poz. 854)
 • Sposób interpretowania pojęcia "środowiska pracy" (2)
  W jaki sposób należy interpretować pojęcie "środowiska pracy"? Czy należy przez nie rozumieć stanowisko pracy, czy także ogół warunków pracy? Przykładowo, czy do stwierdzenia choroby zawodowej (choroba nowotworowa), należy również brać pod uwagę wpływ czynników chorobotwórczych, znajdujących się w pomieszczeniach lub w bezpośredniej bliskości (na zewnątrz) w miejscu wykonywania pracy - niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności, czy też zawodu konkretnego pracownika?
 • Wykaz chorób zawodowych jako zamknięty katalog chorób zawodowych (5)
  Wykaz chorób zawodowych określa zamknięty katalog chorób zawodowych. Czy oznacza to, że zachorowanie na chorobę, nawet w wyniku wykonywania pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, która nie została ujęta w obowiązującym wykazie, nie daje podstaw do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej?
 • Jakie zagrożenia zdrowotne dla świata stanowi obecnie gruźlica oporna na leki (10)
  W Narodowych Programach walki z gruźlicą priorytetowe znaczenie przypisuje się badaniom dotyczącym badania częstości występowania gruźlicy lekoopornej. Czy gruźlica oporna na leki wymaga oddzielnego omówienia? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, a przyczyny, dla których specjalną uwagę poświęca się jej wynikają z przesłanek zdrowotnych, epidemiologicznych i ekonomicznych.