Monitor prawa pracy i ubezpieczeń 2013/07

 • Najnowsze zmiany przepisów
  • Za jakie osiągnięcia naukowe i w jakiej wysokości będą przyznawane nagrody ministra nauczycielom akademickim (4)
  • Jakie zmiany wprowadzono w przeprowadzaniu egzaminu komorniczego (5)
  • Na czym polegają ułatwienia wprowadzone w przepisach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (5)
  • Które okresy służby i pracy będą zaliczane funkcjonariuszom CBA przy ustalaniu wzrostu uposażenia (5)
  • Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących opiniowania funkcjonariuszy ABW (6)
  • Czy emeryci policyjni mogą odzyskać świadczenia niewypłacone im z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego na takich zasadach, jak zwykli emeryci (6)
 • Aktualności dla kadrowych
  • Ważne terminy 1-15 kwietnia 2013 r. (7)
  • Najnowsze wskaźniki i stawki (stan prawny na 14 marca 2013 r.) (8)
 • Temat numeru
  • Jak rozliczać prac w godzinach nadliczbowych - 10 najczęstszych problemów z praktyki (10)
  • Teleporadnia INFORLEX.PL - Eksperci radzą (20)
 • Gorące pytania
  • Jak w zmianowym systemie czasu pracy rekompensować pracę wykonywaną w Niedzielę Wielkanocną przy zmianie czasu zimowego na letni (22)
  • Jak od 1 kwietnia 2013 r. zmienić wysokość składki wypadkowej w Płatniku i e-Płatniku (24)
  • Czy od wartości posiłków przekazanych pracownikom po 31 marca br. trzeba naliczyć składki i podatek (28)
 • Prawo pracy
  • Zatrudnienie pracownika na niepełny etat - jakie obowiązki ma pracodawca (31)
  • Czy można rozpocząć korzystanie z urlopu ojcowskiego od dnia urodzenia się dziecka (37)
  • Czy pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy, jeśli pracodawca udzielił mu urlopu wypoczynkowego i zwolnił z obowiązku świadczenia pracy (39)
  • Zawieszenie działalności firmy - czy może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi i na zwolnieniu lekarskim (42)
 • Wynagrodzenia
  • Jakich terminów należy przestrzegać wypłacając świadczenia ze stosunku pracy (44)
  • Czy można przyznać prawo do dodatkowego składnika wynagrodzenia po jego wypłacie (47)
  • Czy składki na ubezpieczenia społeczne potrącone od wynagrodzenia z umowy ryczałtowej należało wykazać w PIT-11 (50)
  • Czy trzeba informować komornika o zakończeniu współpracy ze zleceniobiorcą-dłużnikiem (51)
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Kiedy należy zgłosić do ZUS pracownika, który ma rozpocząć pracę w terminie późniejszym niż podpisanie umowy o pracę (52)
  • Czy ustalając przeciętne wynagrodzenie poprzedzające urlop wychowawczy trzeba pomniejszać je o składki finansowane przez ubezpieczonego (56)
  • W jaki sposób skorygować błąd w zakresie rozliczeń na Fundusz Pracy (59)
  • Czy małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien zostać uznany za osobę współpracującą (62)
 • Zasiłki
  • Kiedy w przypadku nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego trzeba zmniejszyć zasiłek o 25% (65)
  • W jakim terminie psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie za okres wsteczny, aby uprawniało do świadczeń chorobowych (66)
  • Czy pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim może wykonywać umowę zlecenia (69)
  • Kiedy powstaje prawo do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, jeśli w domu przebywa żona prowadząca gospodarstwo rolne (71)
 • Emerytury i renty
  • Czy w związku z tegoroczną waloryzacją świadczeń zmieni się kwota emerytury zmniejszonej w wyniku uzyskiwania przychodu (75)
 • Najnowsze orzecznictwo
  • Kiedy pracownik powinien doprecyzować zarzut dyskryminacji (78)
  • Czy opodatkowaniu podlega wartość napojów i poczęstunku, z których mogą korzystać pracownicy w trakcie imprezy firmowej (79)
 • Prawo dla kadr i płac
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2013 z komentarzem (1)
 • Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki (1)