Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/03

 • O tym musisz wiedzieć
  • Od 1 maja 2014 r. zatrudnianie cudzoziemców będzie się odbywać na nowych zasadach (4)
  • Kiedy można dofinansować z zfśs zimowisko dla dzieci pracowników (6)
  • ZUS wypłaci emeryturę zawieszoną z powodu kontynuowania zatrudnienia (9)
  • Czy pracownikom można obniżyć wynagrodzenie za wyjścia "na papierosa" (14)
 • Zmiany Prawa
  • Zmiany w urlopach funkcjonariuszy Straży Granicznej (15)
  • Nowa kategoria okresów składkowych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (15)
  • Kontynuacja pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (16)
  • Nowa definicja dni wolnych od zajęć służbowych dla funkcjonariuszy Służby Celnej (16)
  • Waloryzacja świadczeń emerytalnych służb mundurowych (17)
  • Zmiany w rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół (17)
  • Nowe zasady przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych (17)
  • Zmiany w organach wojskowych odpowiedzialnych za przekazywanie składek ubezpieczeniowych (18)
 • W Sejmie
  • Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (18)
  • Rekompensata za pracę w święto dla pracowników wykonujących prace za pomocą środków komunikacji elektronicznej (19)
  • Prawo rolników do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (19)
  • Mniej formalności dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (10)
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Zakaz konkurencji dla pracowników zatrudnionych u pracodawcy na rynku regulowanym jest dopuszczalny (21)
 • Temat Numeru
  • Roczne rozliczenia podatkowe - jak prawidłowo wypełnić PIT-11 i PIT-40 za 2013 r. (23)
 • Jak sporządzić dokument
  • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu rocznej informacji dla pracownika (34)
 • Prawo Pracy
  • Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego - najtrudniejsze problemy z praktyki (41)
  • Czy w przypadku podjęcia pracy na urlopie rodzicielskim można zrezygnować z pracy i powrócić na urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (50)
 • Wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia (51)
  • Konsekwencje zaprzestania wypłaty odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej (54)
  • Czy wynagrodzenie za urlop może być niższe od minimalnej płacy (59)
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Zasady oskładkowania pakietów medycznych przyznanych po ustaniu zatrudnienia (62)
  • Odwołanie przedsiębiorcy od ustaleń kontroli ZUS (66)
 • Zasiłki
  • W jaki sposób należy liczyć 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (71)
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego za okres krótszy niż 8 tygodni w sytuacji rozwiązania umowy o pracę (74)
  • Czy pracownica młodociana ma prawo do zasiłku opiekuńczego (77)
 • Emerytury i Renty
  • Czy można odwołać się od prawomocnej decyzji ZUS dotyczącej wysokości emerytury (80)
 • Kodeks Kadr i Płac
  • Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2014 z komentarzem - wybór - Stan prawny na 16 stycznia 2014 r. (1)