Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/22

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Pracownicy zatrudnieni w systemie równoważnym nie mogą pracować w listopadzie 2014 r. dłużej niż 18 dni - stanowisko GIP i MPiPS
  • Obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej od 1 stycznia 2015 r.
  • Nocleg w kabinie samochodu powoduje obowiązek wypłaty ryczałtu - najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego
  • Ustalenie płatnika zasiłków na podstawie liczby ubezpieczonych na 30 listopada 2014 r.
  • Czy bez pisemnej zgody można przelewać pracownikowi wynagrodzenie na konto
  • Czy 25-latek na ostatnim roku studiów ma prawo do odprawy pośmiertnej
  • Czy urlop wypoczynkowy jednego małżonka wpływa na praco do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem drugiego małżonka
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Odmienne traktowanie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest niezgodne z konstytucją
 • Temat Numeru
  • Święta w firmie - rozliczanie obdarowanych pracowników i zleceniobiorców
 • Jak sporządzić dokument
  • Wypowiedzenie umowy o pracę - 5 błędów, których można uniknąć
 • Prawo Pracy
  • Udzielanie urlopu okolicznościowego - 13 praktycznych wskazówek
  • Kiedy można zmienić stanowisko pracownikowi w wieku przedemerytalnym
 • Wynagrodzenia
  • Minimalne wynagrodzenie w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. - kto nabędzie do niego prawo
  • Czy potrącenia wartości szkody powstałej w mieniu wystarczy umowa o powierzeniu mienia
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Przystąpienie komandytariusza do spółki komandytowej a obowiązek ubezpieczeń
  • Jak prawidłowo ustalić datę zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasiłki
  • Prawo do zasiłku wyrównawczego - kto i kiedy może nabyć świadczenie
  • Czy zawarcie umowy od 2 listopada należy traktować jak przerwę w ubezpieczeniu
 • Temat na życzenie
  • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - praktyczne rozliczenia
 • Prawo pracy
  • Rozliczenia z pracownikami
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Obowiązki wobec PFRON
  • Obowiązki wobec GUS
  • Zasiłki i ubezpieczenia społeczne
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • 10 świadczeń pracowniczych - oskładkowanie i opodatkowanie