Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2014/23

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Czy trzeba udzielić dnia wolnego za święto w sobotę pracownikowi, z którym została rozwiązana umowa o pracę
  • Wypłaconych od 1 stycznia 2014 r. odszkodowań z przepisów wewnątrzzakładowych nie wykazuje się w PIT-11 - stanowisko MF
  • Od 1 grudnia 2014 r. wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych
  • Od 1 marca 2015 r. emeryci i renciści otrzymają minimum 36 zł podwyżki
  • Czy na okres przechowywania umów zlecenia ma wpływ ich oskładkowanie
  • Kiedy można żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości
  • Kiedy można podpisać umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Zlecenie sporządzenia bilansów i zestawień księgowych nie jest umową o dzieło
 • Temat Numeru
  • Ograniczenie obowiązków pracodawców wobec pracowników - zmiany od 1 stycznia 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Ustalanie planu urlopów na 2015 r. - jak to zrobić prawidłowo
  • Kiedy można zwolnić pracownika, który złożył wniosek o urlop ojcowski
 • Wynagrodzenia
  • Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wyżywienie podczas wyjazdu szkoleniowego
  • Czy do okresu 183 dni należy wliczyć czas zagranicznej podróży służbowej
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Udział pracownika w imprezie integracyjnej, szkoleniu lub w okazjonalnej kolacji nie podlega oskładkowaniu
  • Czy opłacać składki na FP od umowy zlecenia za pracownicę po urlopie wychowawczym
  • Kiedy zawarta z pracownikiem umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu
 • Zasiłki
  • Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek
  • Jak w dokumentach ZUS rozliczyć chorobę w okresie wyczekiwania
 • BHP w Firmie
  • Jakim szkoleniom bhp podlegają pracownicy kadry zarządzającej
 • Emerytury i Renty
  • Przeliczenie nowej emerytury - praktyczne wskazówki
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Uzyskanie lub utrata przez pracownika mandatu radnego - obowiązki pracodawcy
  • Trzynastki za 2014 r. w praktyce - odpowiedzi na 5 najtrudniejszych pytań
  • Ocena okresowa dla pracowników samorządowych - warunki przeprowadzania
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne