Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/02

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Nowe kody ubezpieczeń i zmiany w oskładkowaniu przychodów członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r.
  • Jakie zmiany od 1 stycznia 2015 r. obowiązują pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
  • W jakiej wysokości naliczyć odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia w grudniu 2014 r. po zmianie przepisów
  • Jakie składki zdrowotne zapłacą rolnicy w 2015 r. i 2016 r.
  • Co się dzieje z niewykorzystanym w danym roku urlopem na żądanie
  • Czy pracodawca może przed sądem zmienić opisaną w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczynę zwolnienia pracownika
  • Co się stanie, jeśli pracodawca zleci pracownikowi wykonywanie pracy w czasie urlopu bezpłatnego
 • Temat Numeru
  • Jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędami za 2014 r.
 • Jak sporządzić dokument
  • Jak wypełnić ZUS IWA za 2014 r.
 • Prawo Pracy
  • Zatrudnianie na umowy na czas określony i umowy cywilnoprawne - 8 najczęstszych błędów z praktyki
  • Czy na prośbę pracownika można zatrudnić go w jednym dniu na dwie kolejne zmiany
 • Wynagrodzenia
  • Jakie znaczenie dla pracodawcy ma rozdzielność majątkowa pracownika
  • Kiedy pracownik samorządowy uzyskuje prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia
  • Czy w okresie nieobecności nauczyciel-opiekun stażysty zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy pracodawca ma obowiązek opłacać składki od umowy zlecenia, którą pracownik wykonuje w ramach prowadzonej działalności
  • Jak oskładkować zaległe wynagrodzenia członka rady nadzorczej
 • Zasiłki
  • Jak ustalić minimalną podstawę wymiaru zasiłku
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik zmienił etat w trakcie miesiąca
 • Spis treści dodatku: Kodeks kadr i płac
  • Kodeks pracy 2015 z komentarzem
 • Spis treści dodatku: Pełna treść interpretacji - wersja elektroniczna
  • Zmiany w zasadach ubezpieczeń członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. - stanowisku ZUS