Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/07

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Nowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2015 r.
  • Jakie korzystne zmiany zostały wprowadzone w ustawie emerytalnej
  • W jakiej wysokości pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w niedzielę
  • Czy urlop bezpłatny krótszy niż 1 miesiąc wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego
  • Czy pracodawca może kazać pracownikowi odpracować czas poświęcony na badania kontrolne
 • Temat numeru
  • Badania lekarskie pracowników - jak je przeprowadzać po zmianach od 1 kwietnia 2015 r.
 • Prawo Pracy
  • Gdzie mogą się odbywać dyżury domowe
  • Czy pracownik może przerwać pracę, jeżeli ma odbywać delegację z nietrzeźwym kierowcą
  • Czy w świadectwie pracy można zamieścić pozytywną opinię o pracowniku
 • Wynagrodzenia
  • Jakie odszkodowania dla pracowników są zwolnione z opodatkowania
  • Kiedy bezpłatne posiłki otrzymywane w czasie delegacji obniżają dietę
  • Czy przyznanie zapomogi z zfśs bez wniosku pracownika jest prawidłowe
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Czy upust na pracownicze akcje powoduje powstanie przychodu podlegającego składkom ZUS
  • Czy należy opłacać składkę zdrowotną, jeżeli w Polsce nie jest pobierana zaliczka na podatek
  • Czy zmianę adresu siedziby firmy należy zgłosić do ZUS
 • Zasiłki
  • Jak w dokumentach rozliczeniowych wykazać wyrównanie zasiłku i wynagrodzenia chorobowego
  • Jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględniać premie z przesuniętym terminem płatności
 • BHP w Firmie
  • Kiedy można wprowadzić outsourcing służby bhp
 • Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki
  • Wskaźniki i stawki - stan prawny na dzień 23 marca 2015 r.
 • Spis treści dodatku: Sposób na płace
  • Lista płac - sporządzanie i korekta w praktycznych rozliczeniach