Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/09

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Na jakich warunkach pracownikom przysługuje zwolnienie od pracy na udział w komisji wyborczej
  • Nowa wersja programu Płatnik - jakie zmiany wprowadza dla płatników
  • Czy nowe zasady zawierania układu ratalnego są korzystne dla płatników
 • O to pytają Kadrowi
  • Czy wniosek o urlop wychowawczy może zostać złożony bez oświadczenia drugiego rodzica, że nie będzie on korzystał z tego uprawnienia
  • Jak potraktować dyplom wyższej uczelni wystawiony w dawnej NRD
  • W jakiej sytuacji młodocianemu pracownikowi należy się przerwa w pracy
 • Aktualności
  • Termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego - zgodny z konstytucją
  • Konsekwencje deregulacji zawodów trenera i instruktora sportu
  • Nowe zasady i tryb przyznawania dotacji na finansowanie odpraw dla górników likwidowanych kopalni
  • Zmiany w zasadach finansowania świadczeń należnych z tytułu urlopów górniczych
  • Nowe stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR
  • Więcej funkcjonariuszy celnych uprawnionych do otrzymywania dodatku specjalnego
  • Zmiany w wydawaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Jak prawidłowo zawrzeć umowę o dzieło, aby uniknąć jej zakwestionowania przez ZUS
 • Prawo Pracy
  • Jak pracodawca może się ustrzec mobbingu w pracy
  • Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w trakcie roku, który wcześniej był pracownikiem tymczasowym
 • Wynagrodzenia
  • Jak sporządzić rozliczenie należności za delegacje dla pracownika i zleceniobiorcy
  • Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego trzeba uwzględniać składniki przysługujące z zakończonej umowy o pracę
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Kiedy należy zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Z jaką datą należy wyrejestrować z ubezpieczeń wspólnika spółki jawnej
 • Zasiłki
  • Jak rodzice dziecka mogą dzielić się uprawnieniem do urlopów związanych z rodzicielstwem i zasiłkiem za te okresy
  • Kiedy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego
 • BHP w Firmie
  • Jak sporządzić skierowanie na badania lekarskie na nowym wzorze
 • Spis treści dodatku: Temat na życzenie
  • Jak urlopy związane z rodzicielstwem wpływają na uprawnienia nauczycieli
  • Jak rekompensować pracę nadliczbową korpusu służby cywilnej i urzędników państwowych
  • Przeprowadzanie naboru w samorządzie - odpowiedzi na pytania Czytelników
 • Spis treści dodatku: Ściąga dla kadrowego
  • Wybrane formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne