Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2015/10

 • O tym musisz wiedzieć!
  • Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianach od 1 maja 2015 r.
  • Czy pracownikom pracującym w handlu trzeba zapewnić wolne w niedzielę 24 maja 2015 r.
  • W jakiej wysokości należy odprowadzić I ratą odpisu na zfśs w przypadku braku regulaminu funduszu
  • Czy przyznanie dzieciom z okazji Dnia Dziecka paczek o tej samej wartości z zfśs jest prawidłowe
  • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS
  • Do 1 czerwca 2015 r. pracodawca musi wystawić zaświadczenie o przychodzie dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
  • Czy zmiana właściwości sądów prac w umowie o pracę jest dopuszczalna
  • Kto może zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej z pracownikami tymczasowymi
  • Jak sprawić, aby pracownik odebrał wolne za nadgodziny dopiero w następnym miesiącu
 • Aktualności
  • Więcej stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym
  • Zmiany w zasadach przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
  • Nowe, korzystniejsze zasady przeliczania emerytur
  • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, którzy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę
  • Zmiany w wysokości dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
  • Nowe warunki przyznawania funkcjonariuszom SWW nagród uznaniowych
  • Nowe wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych na 2015 r.
  • Nowy dodatek do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR
  • Zmiany w organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji
 • Najnowsze Orzecznictwo
  • Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę nie wpływa na wysokość odszkodowania za jej wadliwe rozwiązanie
 • Temat Numeru
  • Jak zmiana przepisów wpłynie na odroczenie płatności składek ZUS lub rozłożenie zadłużenia na raty
 • Prawo Pracy
  • Jak ustalać i rozliczać czas pracy pracownika niepełnosprawnego
  • Czy można zatrudnić pracownika na umowę na zastępstwo za pracownicę, która też jest zatrudniona na zastępstwo
  • Czy pracownik nieobecny z powodu choroby w czasie zwolnień grupowych może być objęty takim zwolnieniem po powrocie do pracy
  • Wyjaśnienie
 • Wynagrodzenia
  • Czy od 1 kwietnia 2015 r. zwolnienie z obowiązku kierowania na badania wstępne powoduje powstanie przychodu u pracodawcy
  • Czy pracodawca musi wypłacić odprawę pośmiertną, jeżeli współfinansował składkę na ubezpieczenie na życie pracownika
  • Jak opodatkować wynagrodzenie rosyjskiego członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania
 • Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne
  • Na jakich zasadach należy opłacać składki za Ukraińca zatrudnionego przez polskiego pracodawcę
  • Jak należy ustalić składki od przychodu pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Zasiłki
  • Do jakich świadczeń zasiłkowych pracownik ma prawo w związku z chorobą zawodową
  • Jak ustalić okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli pracownica nie urodziła w planowym terminie
  • Czy w podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględniać premię uznaniową
 • Spis treści dodatku: Sposób na płace
  • Urlopy wypoczynkowe - rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń